Als God spreekt, verandert alles!

God spreekt, geloof jij dat? Of Hij ook tot jou wil spreken? Jazeker! Een ieder die oren heeft kan horen wat de Geest tot Zijn gemeente zegt, dus jij ook! (Opb. 2:29)

Geen dwangmatige liefde

Stel dat God in deze tijd niet meer persoonlijk tot mij zou spreken, dan zou ik Hem niet eens willen dienen. Want dan is er geen sprake van een wederzijdse relatie maar blijft het bij eenrichtingsverkeer. Dan ontstaat er dwangmatige liefde, religie. Jezus zegt zelf dat de liefde niet dwingt (1 Cor.13). Zou God zichzelf dan tegen spreken? God is een persoonlijke God die op een persoonlijke manier met Zijn kinderen wil communiceren. Als Hij tot je spreekt, is dat altijd levensveranderend. Waarom? Omdat Hij spreekt in jouw eigen taal en tot het diepste van jouw wezen, daar waar niemand anders bij kan komen. Zijn woorden hebben onmetelijke kracht en autoriteit en roepen iets tot leven diep in je binnenste. Zonder het persoonlijk spreken van God liep ik nu niet meer op deze aarde rond en had ik net als anderen de hand aan mezelf geslagen omdat ik destijds geen uitweg zag uit mijn eigen gebrokenheid, geen hoop op herstel, op een betere toekomst. Maar omdat God persoonlijk tot mij sprak leef ik nu nog, en wandel ik steeds meer in Zijn bestemming voor mijn leven. Hij zelf is het die dagelijks tot mij spreekt en mij voortdurend aanmoedigt.

Hij toont mij Zijn Vaderhart

Ik heb God leren kennen als een liefdevolle, Heilige en betrouwbare Vader die altijd bij me is, en die voor mij altijd het goede op het oog heeft. Hij troost mij zoals niemand mij troosten kan, Hij moedigt me aan bij elke nieuw stap op mijn levenspad en Hij is de eerste die me vertelt hoe trots Hij op me is als ik weer een nieuwe stap ondernomen heb. Hij is zo intens bewogen en geduldig met me en dwingt me nooit. Hij vertelt me steeds weer hoeveel Hij van me houdt, hoe blij Hij met me is en hoe waardevol ik voor Hem ben. Hij geeft me geborgenheid als ik me nergens veilig voel. Hij blijft in mij geloven als niemand meer in mij gelooft. Hij luistert oprecht naar wat ik Hem vertel en Hij geeft me Zijn advies en raad in geestelijke en praktische dingen. Hij geneest mijn innerlijke wonden en vertelt mij exact welke rol Hij van mij verwacht hierin. Hij maakt me wakker in de nacht en vertelt me geheimen over Zijn Koninkrijk, of laat me zien waar of voor wie ik specifiek mag bidden. Hij confronteert me met mijn zonden, met verkeerde gedachten en karaktertrekken en vraagt liefdevol of Hij ze in lijn mag brengen met Zijn wil. Hij onderwijst me als ik de bijbel lees, Hij vertelt me wat bijbelgedeeltes betekenen en spiegelt deze oude verhalen aan actuele situaties in mijn eigen leven waar ik op dat moment doorheen ga. Hij laat Zijn Vaderhart aan me zien als Hij vertelt hoe intens Hij ernaar verlangt gebroken en verwonde mensen te troosten met Zijn genezende liefde. Hij moedigt me aan om Zijn licht te laten schijnen in de levens van mensen die hij op mijn pad brengt. Hij geeft me een woord of beeld ter bemoediging voor een andere christen in nood of laat me zien in het pastoraat wat hun bestemming is zodat ik ze kan helpen hierin te gaan wandelen. Hij draagt me op specifiek iets te geven aan iemand, of juist een kaartje naar deze persoon te sturen met een boodschap van Hem.

Hoe diep de weg ook gaat, je zult volhouden

Het zijn al die persoonlijke woorden en bemoedigingen die mij al die jaren al overeind houden als christen, die me doen blijven volhouden en nooit zullen opgeven hoe diep en rauw de weg als discipel van Hem vaak ook is. Zijn persoonlijke woorden en openbaringen doen mij blijven groeien in intimiteit met Hem, ze geven mij de zekerheid dat ik Zijn geliefde dochter ben en Hij mijn Vader is, en dat niets, helemaal niets daar ooit scheiding tussen kan brengen! God spreekt, ook vandaag nog, ik zou het voor geen goud willen missen!

Geschreven door: Hanna Rensen