Bouwen op de Rots

 

 WEGGESPOELD

Als jij om, welke reden dan ook, niet meer mee kan gaan in de gejaagdheid van deze maatschappij waarin presteren, zien en gezien worden, status en rijkdom de hoogste plaats toebedeelt krijgen, val je buiten de boot. Je telt opeens niet meer mee. Misschien ging je jarenlang mee in dat tempo uit angst om “er niet meer bij te horen”. En vormde je prestaties en doorzettingsvermogen je identiteit. Het gaf je zekerheid en houvast. Maar nu sta je opeens met lege handen, vastgelopen, gebroken en geknakt door het leven. Je zuur verdiende plaats op de werkvloer word moeiteloos ingenomen door een ander. Je word buiten spel gezet, BAM! Daar ligt je identiteit,….zomaar van zijn voetstuk gevallen. En nu? Wat blijft er van je over? Al die jaren was je “levenshuis” gebouwd op het zand maar nu het “regenseizoen” is aangebroken in je leven spoelt je fundament genadeloos weg en stort je ijverig gebouwde huis in elkaar. Puin, dat is wat achterblijft. Je zoekt naar houvast maar het is donker om je heen. Lege handen, niets meer om te geven, geen kracht meer om te presteren, bodemloos…

Als de Heere je “levenshuis” niet bouwt, tervergeefs zwoegen de bouwers. Ps. 127:1

 

STAAK DE STRIJD

Ja, je hebt gefaald, ja, je bent tekort geschoten, onvolmaakt, want dat zijn we ten diepste allemaal. Hoe hard je al die jaren ook gevochten hebt om het tegendeel te bewijzen aan die ander, maar misschien nog wel meer aan jezelf. Je hebt de strijd verloren. Durf je dat te zien? Durf je dat werkelijk tegen jezelf te zeggen? Jezus vraagt ons niet om weg te vluchten van onze kwetsbaarheden en om onszelf te bewijzen aan de wereld. Maar Hij dringt er juist op aan om af te dalen in kwetsbaarheid zodat Hij sterk kan zijn in ons. Durven we dat? Het afleggen van onze eigen kracht? Om zo hulpbehoevend en afhankelijk te worden van Het Lam dat ons voorging in de weg van kwetsbaarheid, Jezus Christus? Niet meer ik maar Hij in mij? Misschien is deze plek zo slecht nog niet en opent het juist de deur naar een nieuw begin, naar iets beters. Wanneer leer je anders om te ontvangen? Echt te ontvangen zonder terug te geven? Deze donkere plek zonder bodem is de plek waar Jezus je wil ontmoeten en waar Hij zichzelf aan jou wil openbaren. Hij ziet reikhalzend uit naar al die verslagen en gebroken harten die Hem om hulp vragen. Ps. 51:19 Durf je Zijn uitgestoken hand vast te pakken?

 

EEN NIEUW FUNDAMENT

Als jij een nieuw fundament zoekt om een “levenshuis” op te kunnen bouwen ga dan eerst naar Golgotha, die Man daar aan het kruis weet hoe je huizen moet bouwen op de Rots. Hij verloochende zichzelf en daalde af in kwetsbaarheid om jou nu te kunnen helpen met het leggen van een nieuw fundament onder je huis. Een fundament dat bestand is tegen elke “regenbui”. Er is maar 1 voorwaarde om in aanmerking te komen voor Zijn hulp: Staak de strijd! En verloochen jezelf, anders kan Hij je niet helpen. Luk. 14:26-27 Geef je brokstukken dagelijks als een offer aan Hem, je kunt Hem er geen grotere eer mee bewijzen! Dan zul je ontdekken wat genade is, en zal Hij je helpen met de wederopbouw van een gloednieuw “levenshuis” en een onwankelbare identiteit als fundament. Sterker, beter doordacht en mooier dan ooit te voren, wie wil dat nu niet! 🙂

 

Geschreven door: Hanna Rensen