Mission (im)possible?!

Druk, druk, druk, altijd haasten, rennen, vliegen, overvolle agenda’s, geen tijd meer voor rust en ontspanning. Steeds hogere deadline’s op de werkvloer, steeds meer studiebelasting, nog meer werken om alles financieel te kunnen bekostigen. Steeds minder tijd en oog hebben voor de zwakkere van de samenleving, alleen maar bezig met zelf, als ik het maar goed heb, als ik maar gelukkig ben. De hele maatschappij waarin wij vandaag de dag leven is een grote sneltrein. Uren, weken, maanden jaren, ze vliegen voorbij en voordat je het weet is het moment daar dat jij je laatste adem uitblaast en je grafsteen het enige nog zichtbare is van jouw bestaan. Enkele weken geleden was ik op een begraafplaats, terwijl ik terug liep naar de uitgang las ik willekeurige teksten die op gepasseerde grafstenen geschreven stonden, ik deel er hier twee met je: ‘niemand kon beter feestvieren dan jij, we zullen je missen maat’. En deze: ‘rust zacht lieve vlinder je bent eindelijk vrij’. Het raakte me diep, en het allerliefste wilde ik op dat moment heel hard tegen iedereen op deze wereld roepen: ‘STOOOOP!!!’ waar zijn we in Godsnaam mee bezig?! Waarom leef je? Waarom doe je wat je doet? Wat is je levensdoel? Het is allemaal zo leeg en nietszeggend. Massa’s mensen leven op deze aarde zonder ooit aan te komen op hun bestemming en gaan voor altijd verloren zonder Jezus persoonlijk te kennen als hun Verlosser omdat wij onze positie als christenen niet ten volle innemen in deze wereld. Omdat wij te druk zijn met kerkje spelen, ons bezighouden met zinloze disccussies over kerkstromingen, regeltjes, wetten en uiterlijkheden, te druk met alles wat wij belangerijk vinden en willen, en niet wat God werkelijk van ons vraagt.

ONTMOETING MET GOD

Waar ligt jouw focus als christen? Ga je ongestoord met de massa mee of laat je een ander geluid horen? Ben jij echt zout dat smaak geeft aan jouw omgeving? Iemand die verschil wil maken in het leven van een ander? Ben jij echt in woord en daad een getuige van Jezus? Of houd je liever je mond bang voor de reacties van je omgeving? Waar ligt je focus? Of heb je geen focus, en leef je je leven net als ieder ander? Misschien heeft God je ooit een prachtige belofte gegeven voor iets wat komen gaat in jouw toekomstige leven maar ben je die door alle drukte en hectiek van alledag al lang weer vergeten. Misschien werd je geraakt tijdens een meditatie in de kerk en besloot je voor de zoveelste keer dat het roer van je leven nu echt om moest, maar steeds als je wilt beginnen komen er weer nieuwe dingen op je pad die je aandacht opslokken en voor je het weet ben je je goede voornemen al weer kwijt. Wist je dat de bijbel vol staat met inspirerende verhalen van mensen met een focus? Mijn favoriet is het verhaal van Mozes, als leider van het volk van Israel leide hij hen uit de slavernij van Egypte en bracht hen bij het beloofde land. Mozes bleef doorgaan hoeveel tegenstand hij ook te verduren kreeg. Eerst van de farao die het volk niet zomaar liet gaan, daarna van het volk zelf dat regematig tegen hun leider Mozes in opstand kwam. Weet je waarom Mozes gefocust bleef? Hij had een ontmoeting gehad met de levende God in de woestijn, vlakbij de berg Horeb. God had Mozes uitgekozen en opgedragen de Israelieten uit de onderdrukking van de farao te bevrijden, Hij had hem zelfs wonderen laten zien als bewijs dat Hij met Mozes mee zou gaan om hem te helpen. Mozes had God tot hem horen spreken, daarom hield hij het al die jaren vol ongeacht welke tegenslag en ontmoediging hij ook te verduren kreeg. Zijn er dan nooit momenten geweest dat Mozes de handoek in de ring wilde werpen? Jazeker wel! Maar steeds opnieuw als Mozes dit besprak met God werd hij opnieuw bepaald bij zijn roeping om het volk naar het beloofde land te leiden en de belofte dat God hem hierbij zou helpen.

HEILIGE GEEST

Als jij een ontmoeting krijgt met de levende God verandert dat je leven radicaal, als je nog geen focus hebt, ontvang je die in je hart op datzelfde moment. God heeft met ieder mens een specifiek plan wat zal meewerken aan het opbouwen van het Koninkrijk van God, niemand uitgezonderd! Wanneer jij leeft in intimiteit met Hem, bewust tijd vrijmaakt om met Hem te communiceren en je de Heilige Geest uitnodigt om in alle kamers van je hart de regie over te nemen ga je gaandeweg ontdekken wat dat plan precies is. Hij zal het tegen je zeggen en laten zien, leer daarom Zijn stem te verstaan zodat je Hem ook daadwerkelijk hoort. Misschien heeft Hij je ook wel een belofte gegeven over specifieke dingen die gaan komen en waar Hij je op dit moment gereed voor maakt, vergeet niet dat de duivel nooit stil zit en de hel zal losbarsten als jij steeds meer in je bestemming begint te wandelen. Net als in het verhaal van Mozes en de farao die hem voordurend tegenwerkt. Zelfs in de woestijn komt hij mozes achterna met een gigantisch leger soldaten. De duivel zal je in verwarring proberen te brengen, te ontmoedigen met tal van moeilijke situaties in je leven en naaste omgeving. Hij zal proberen je hoop en Gods beloften uit je hart en gedachten te roven zodat je zult opgeven en als uitgeschakelde verslagen christen achterblijft. Daarom is het belangerijk dat je gefocust blijft op de dingen die God van jouw vraagt. Richt je op Hem als de duivel genadeloos toeslaat in jouw leven en een spoor van vernieling probeert achter te laten.

WAAR LIGT JE FOCUS?

Als Jezus in jouw leven komt denk dan niet dat het dan opeens rozengeur en maneschijn wordt en dat alles je nu voor de wind zal gaan. Als jij Jezus echt wilt volgen betaal je een hoge prijs! Je wordt opeens ingezet als soldaat in het leger van God, je vecht niet tegen mensen maar tegen de duistere machten in de lucht, je vecht tegen de duivel zelf, ben jij je daarvan bewust? Realiseer jij je dat je midden in een enorme veldslag staat als discipel van Jezus? Dat jij verschil kunt maken in jouw omgeving? Dat jij zout kunt zijn dat smaak geeft? Dat jij licht en hoop kunt brengen aan mensen die in duisternis zitten? Dat jij een ander geluid kunt laten horen dan de grote meerderheid van deze wereld? Ben jij gefocust op de dingen die boven in de hemel zijn? Of kijk jij naar de situatie hier beneden op aarde waar zoveel ellende, hopeloosheid en gebrokenheid heerst. Waar kijk je naar? Waar ligt je focus? Houd je vast aan Gods beloften voor jouw leven? Ook als je ze met natuurlijke ogen nog niet kunt zien? Heb jij de beslissing genomen Jezus te blijven volgen ongeacht de prijs? Besef jij welke cruciale en onmisbare rol de Heilige Geest speelt in het behalen van deze missie?

DE OVERWINNING IS AL BEHAALD!

Dan alleen zul je overwinnen! Zul je Gods beloften in vervulling zie gaan, zul je jouw plek en positive binnen het lichaam van Christus ten volle kunnen innemen. Maak een beslissing, en volhardt in het doen van de wil van God ongeacht de tegenslagen die gaan komen! Al vallen er duizenden christenen aan je linkerkant en gooien nog eens tienduizenden christenen aan je rechterkant de handoek van moedeloosheid in de ring, zolang jij gefocust blijft op Gods beloften zul je blijven doorgaan! En als je uitgeput bent van alle tegenslagen en beproevingen, ga dan steeds weer met lege handen naar God zodat Hij ze kan blijven vullen en Hij je weer nieuwe kracht kan geven, je wankelende benen weer sterk zal maken en je kromme rug weer recht zodat je nooit moedeloos zult worden en zult opgeven! Niets kan jouw roven uit Zijn hand! Strijd de goede strijd van het geloof, blijf gefocust op de Hoofdprijs, het eeuwige leven wat God aan Zijn kinderen heeft beloofd en voor je klaar ligt, en neem je positie als discipel van Jezus Christus in hier op aarde. Sta op en schitter! God zelf strijd aan jouw zijde mee en de uiteindelijke overwinning is al behaalt! Laat je licht schijnen in deze wereld zodat iedereen het zal zien en de Glorie van God van jouw af zal stralen en het verloren mensen tot Jezus zal brengen. Blijf gefocust!

Geschreven door: Hanna Rensen