Vooruitblik op een nieuw seizoen (2018-2019)

Vakantie voorbij. Een nieuw seizoen. Een nieuw jaar. We willen even kort met jou terugblikken, maar vooral vooruitkijken. In het afgelopen jaar (2017 – 2018) zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie. Het is geweldig om te zien hoe dit is verlopen. Onze medewerkers zijn daar fantastisch mee omgegaan. Naast dat hebben we het afgelopen jaar diverse bijzondere thema’s naar voren gebracht tijdens onze avonden: bidden voor genezing, verwonderen, obstakels in het leven, profetie, leven in vrijheid en leven door de Geest. Deze waren vooral gericht op toerusten. Het actief met je geloof aan de slag gaan. Doen wat Jezus deed. We hebben de PraiseAvond als een enorme zegen ervaren. Tijdens de avonden zijn veel mensen geraakt en geactiveerd. Wat een voorrecht!

Focus in het nieuwe seizoen

Nu staan we voor een nieuw jaar: 2018 – 2019. In de afgelopen tijd hebben wij nagedacht en gebeden voor het nieuwe seizoen. Het komende jaar willen we verder bouwen op onze laatste PraiseAvond. Afgelopen juni was Gerrit Vreugdenhil (predikant in Gouda) de spreker. Zowel hij als wij hebben het als een doorbraak ervaren om samen een avond in te vullen. Het was prachtig om te zien hoe God door deze avond heen werkte. De richting voor dit seizoen is dan ook: sprekers van dichtbij. We geloven dat God mensen in Gouda en omgeving heeft geroepen met bijzondere taken in zijn Koninkrijk. Wij als PraiseAvond willen hierin het komende seizoen een verbindende functie zijn. Het interkerkelijke karakter van ons willen we inzetten voor meer verbinding in de stad en daarbuiten. We willen mensen, voorgangers en sprekers uit Gouda en omgeving de ruimte geven om te vertellen over wat God hun heeft gegeven en geleerd. Te vertellen over hun passie, zodat jongeren en ouderen in Gouda geïnspireerd, opgebouwd en geactiveerd kunnen worden om meer te gaan leven met Hem.

Uitnodiging

We willen dit bericht dan ook afsluiten met een eenvoudige oproep. Kom dit seizoen ook. Jong en oud. Bent u voorganger, werkzaam in een kerk als jongerenwerker, geef je club of ben je diaken of ouderling, kom dan juist. Kom luisteren naar hoe andere mensen in Gouda en omgeving worden ingezet om Jezus bekend te maken, maar ook hoe anderen anderen mogen inspireren, helpen en opbouwen in het leven met God. Daarnaast willen wij je ook vragen om voor de PraiseAvond te bidden. En zoals je vast weet, zijn wij volledig afhankelijk van financiële steun. Wil je helpen om de PraiseAvond te laten voortbestaan? Lees hier hoe je ons kan steunen.

Zondag 23 september 2018 is de eerste PraiseAvond van het nieuwe seizoen. De deuren gaan om 18.30 uur open en we beginnen om 19.00 uur. Tatiana van den Bergh zal dan komen spreken over de kracht van gebed. Voel je welkom en neem gerust mensen mee!

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook & Instagram