Waarom grijpt God niet in?!

“Ik geloof niet in een God. En als Hij wel bestaat, dan vind ik dat Hij het niet slim aanpakt. Kijk naar alle ellende in de wereld, naar al het geweld dat wordt gepleegd uit naam van religie. Hoe kan Hij al dat lijden laten gebeuren? Als ik God was, dan zou ik het wel weten. Ik zou iedereen even goed duidelijk maken: Joehoe jongens, ik ben de enige echte God. Volg mij!” 

Bovenstaand gedeelte ving ik op tijdens mijn lunch. Het verbijsterde me, maar tegelijk kon ik me ook wel inleven in de frustraties van deze jongeman. De aanslagen in Brussel staan nog vers in ons geheugen gegrift, geweld en angst komen steeds dichterbij. Hebzucht, geweld, dood, terrorisme, hongersnoden, aardbevingen, tsunami’s…. Vul zelf maar aan. De lijst met ellende wordt steeds langer. Maar kunnen we daaruit constateren ‘dat God niet bestaat’? Of moet God, zoals de jongen beweerde, zich meer zichtbaar maken?

Koning Salomo schreef zo’n 3000 jaar geleden: “Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, dan keert hij zich verbitterd tegen de Heer.” (Spr.19:3). Dwaasheid in de Bijbel betekent: Het zoeken van een eigen weg, een weg zonder God. Is dat niet wat de meeste mensen tegenwoordig doen? Het begon al lang geleden, met de bouw van de toren van Babel. Mensen wilden een toren tot in de hemel bouwen, zodat iedereen over hen zou praten. Het gaat ons eigenlijk altijd al om onze eigen macht, eer en roem. Zo is het ook nu: Mensen ontkennen het bestaan van God en gaan hun eigen weg. Zodra dat fout gaat of  fout dreigt te gaan stellen ze de vraag: “Waarom laat God zoveel ellende toe in deze wereld?”

Laten we eerlijk zijn… Wij hebben vaak een ideaalplaatje van God in ons hoofd. Het is makkelijk om te denken: Als Hij niet is zoals wij Hem wensen, dan kan Hij niet bestaan… Back to basics: Geloof jij dat wij God hebben gecreëerd of geloof je dat God ons heeft gecreëerd? Ik geloof dat laatste, ik zie de mens als Gods schepping. Toen God ons maakte heeft Hij ons een eigen keuze gegeven, Hij heeft ons niet als robots of slaven gemaakt. God ontneemt ons niet al onze zelfstandigheid, Hij geeft ons keuzevrijheid. God heeft daarbij ook deze wereld aan ons mensen gegeven. Met onze keuzevrijheid, de keuze tussen goed en kwaad, zijn wij mensen verantwoordelijk voor wat wij met deze wereld doen. God de schuld in de schoenen schuiven van zoveel wereldproblemen is niet eerlijk. Zou je dan liever geen keuzevrijheid hebben maar als een robot willen leven?

Waarom is er lijden? Ik kan daar helaas geen antwoord op geven. Wel geloof ik dat je niet alleen hoeft te lijden. God is altijd bij je, Hij weet wat lijden is. Toen Jezus voor jou stierf aan het kruis, werd Hij door God verlaten. Hoe onmenselijk moet dat lijden zijn geweest! Ga daarom met je lijden naar Hem, Hij weet als geen ander wat je meemaakt. Hij heeft je immers zelf gemaakt! Daarbij heeft God je ook mensen (en een gemeente!) om je heen gegeven die er altijd voor je willen zijn. Zoals 1 Kor. 12:26 zegt: Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee. Je staat er nooit alleen voor!

Ken of ben jij iemand die op dit moment te maken heeft met lijden? Het gebedsteam van de PraiseAvond staat met liefde voor je klaar! Zij luisteren naar jouw persoonlijke verhaal en bidden graag met en/of voor je. Misschien vind je het moeilijk of eng om op ze af te stappen: Stuur ons dan gerust een mailtje (praiseavond.gouda@gmail.com)! Dan kijken we samen met jou naar een geschikte oplossing.