Als vuurwerk in de nacht

Een paar dagen geleden vierden we Oud & Nieuw. Allereerst wil ik je namens het hele team van de praiseavond een heel gezegend en voorspoedig 2016 toewensen waarin je God steeds beter mag leren kennen! Daarnaast hoop ik ook dat je (net als ik) hebt genoten van gezelligheid, lekker eten en drinken en natuurlijk het prachtige vuurwerk.  

Jaarwisseling

Dit jaar vierde ik de jaarwisseling samen met een groep vrienden. Dankzij de onbewolkte nacht konden we genieten van het mooiste siervuurwerk in de wijde omtrek. We waren allemaal behoorlijk onder de indruk van alle mooie kleuren en spectaculaire vormen. Zou het niet gaaf zijn als wij als christenen ook zo’n verwonderend effect hebben op de wereld om ons heen? Ik denk aan de volgende tekst uit de Bijbel:

14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheüs 5:14-16)

Jezus geeft ons de opdracht om te stralen als het licht van de wereld. Met Oud & Nieuw wordt de wereld verlicht door vuurwerk. Daarnaast heeft vuurwerk ook een sociale functie: het brengt mensen samen. Kunnen wij hier misschien een voorbeeld aan nemen?

Christenen zijn als vuurwerk

Als christenen mogen we ons geroepen voelen om te zijn ‘als vuurwerk in de nacht’. Zichtbaar voor de omgeving, feestelijk, fascinerend en inspirerend.  We mogen best een beetje opvallen, er uit ‘knallen’, zoals bijvoorbeeld het vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Hoe kunnen we dat dan bereiken? Hoe worden wij als schitterend vuurwerk? Eerlijk gezegd denk ik niet dat het er om gaat of je een ‘superchristen’ bent en nooit een foutje maakt, want toegegeven: fouten maken we allemaal. Schitteren als vuurwerk begint bij je relatie met God. Je kunt het zo zien: tegenwoordig heeft het meeste vuurwerk een vlam nodig om tot uiting te komen, veel vuurwerk kan niet zonder ontbranding. Zo is het ook met ons leven: ik geloof dat God zelf voor deze ontbranding zorgt. Er is duidelijk sprake van een oorzaak en gevolg: het prachtige vuurwerk is een gevolg van Zijn ontbranding in ons hart. Wanneer je leeft in relatie met Hem dan kun je niet anders dan schitteren als vuurwerk in de nacht. Je denken, doen en laten: alles mag je samen met en door Hem doen! Door te lezen uit de Bijbel, naar de kerk te gaan en te bidden, zie je steeds meer van God en Zijn verlangen om een relatie met je aan te gaan. Hij wil ons door Hem laten schitteren als vuurwerk in de nacht. Dan kun je niet anders dan Zijn licht en liefde uitstralen naar de wereld om je heen. Wordt 2016 voor jou het jaar waarin je ‘Ja’ durft te zeggen tegen alles wat Hij voor jou in gedachten heeft?

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)