Ben jij gehoorzaam?

Sinds een tijdje lees ik graag uit de Bijbelboeken van het Oude Testament. Het zijn stuk voor stuk boeken waar meestal niet wekelijks uit onderwezen wordt. Toch staan deze boeken wel in de Bijbel en ben ik ervan overtuigd dat ze niet overgeslagen mogen worden en de Heilige Geest deze oude woorden opnieuw tot leven kan brengen als je je hart er oprecht biddend voor open zet. Zo was ik laatst aangekomen bij de boeken Exodus en Leviticus, wat me fascineerde was de constante gehoorzaamheid van Mozes aan God. Steeds opnieuw lees je, ‘En Mozes deed precies wat de Heere hem had opgedragen’. Tot in de details wordt de tabernakel gebouwd exact zoals de Heere tegen Mozes had gezegd, ook de inwijding van Aaron en zijn zonen tot priester en de offerdiensten verstrekken zich precies zoals God gesproken had. Ik vroeg mezelf af….Zou ik net zo gehoorzaam geweest zijn als Mozes? Of zou ik gewoon lekker mijn eigen gang gegaan zijn?

In je dagelijkse wandel met God kan het gebeuren dat je een opdracht van de Heer ontvangt. Soms kan dat een kleine opdracht zijn die je zonder veel moeite uitvoert en waarvan ja naderhand ook mag ervaren dat je Gods zegen daarvoor ontvangt. Maar wat nu als de Heer je een ‘grote’ opdracht geeft die je zelf totaal niet ziet zitten? Die eigenlijk totaal niet past binnen de kaders van jouw eigen denken? Een opdracht die lijnrecht staat op bijvoorbeeld het beeld van God wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen, hoe ga je daar mee om?

Niet zo lang geleden kreeg ik zelf opnieuw zo’n ‘grote opdracht’, een opdracht die ik totaal niet zag aankomen, een opdracht die veel groter was dan de kaders in mijn denken toelieten. Ik raakte er best even een tijdje flink van in de war en begon de weken die volgden te bidden om bevestiging of dit werkelijk de weg was die de Heere met mij persoonlijk wilde gaan. Tot 3 keer toe werd ik door Hem bevestigd in deze opdracht, het was zo overduidelijk, ik kon er gewoon niet meer omheen! Ik besloot te gehoorzamen en ik wilde ook oprecht gehoorzamen, hoe moeilijk de opdracht ook was! Ik sprak de woorden…’laat Uw wil geschieden in mijn leven Vader’ al bibberend uit. Direct op dat moment ontving ik de vrede van God die alle verstand te boven gaat, ik ontving Zijn hemelse bevestiging en dankliederen vulden mijn hart. Inmiddels heb ik gehoor gegeven aan deze ‘grote’ opdracht en kijk ik terug met een hart vol verwondering en dankbaarheid. Verwondering om de grootheid van onze God die veel verder gaat dan ons menselijk denken. En dankbaar dat Hij Zijn kinderen aanmoedigt en bevestigt bij elke nieuwe stap op hun levenspad. Het was voor mij opnieuw een sprong in het diepe maar door de jaren heen leer ik steeds meer dat het juist deze sprongen zijn die mij dichter bij God brengen, die je meer en meer doen laten vullen met Zijn liefde, Zijn kracht en Zijn tegenwoordigheid. Je verlangen naar meer van God wordt groter, dieper en intenser, het vuur van de Heilige Geest in jou wordt meer en meer aangewakkerd zodat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien exact zoals God het heeft beloofd in Zijn woord.

Gehoorzaam zijn is een vrije keuze, je bepaalt zelf of je wel of niet gehoor geeft aan de opdrachten die God ook aan jou wil geven. Als je Jezus oprecht wil volgen als Zijn discipel betekent het dat je Hem moet gehoorzamen, ook als dat soms heel spannend en moeilijk kan zijn, Hij heeft tenslotte voor jou het beste op het oog. Jezus zegt: wie bij Mij wil horen moet meer houden van Mij dan van zijn eigen vader, moeder, broers en zussen, hij moet zelfs Meer van Mij houden dan van zichzelf (Lukas:14:26) Door de tijd heen mag je steeds meer leren de regie van jouw leven aan Hem toe te vertrouwen zodat je de dezelfde woorden zal spreken als Jezus deed…niet mijn wil maar Uw wil geschiede! Dat je stap voor stap jouw denken met alle aangebrachte kaders grondig laat vernieuwen met Gods waarheid, dan pas zul je ontdekken wat ware vrijheid is! Dat je God mag dienen uit liefde en op jouw geheel eigen wijze, niet hoe andere mensen vinden dat het hoort. En vanuit deze vrijheid zul je ontdekken dat de beloften uit de Bijbel ook voor jou persoonlijk in vervulling zullen  gaan……durf jij het aan? Kies jij er voor om God te gehoorzamen boven alles?

 

Geschreven door: Hanna Rensen