Het beste deel komt altijd als laatst

Overvloed

Mijn God is een God van overvloed, geen halfvol maar een overvol glas. Hij doet iets helemaal of helemaal niet. Hij is het begin en het einde. Mijn God is een God van herstel die recht maakt wat krom is, die zoekt naar wat verloren is, die oog heeft voor hen naar wie niemand omziet. Die luistert naar al die mensen naar wie niemand meer wil luisteren. Mijn God schenkt een overvloed aan genade en vergeving voor een ieder die daar intens naar verlangd. Hij neemt de wezen op in Zijn gezin. Hij wenst het ongewenste kind, Hij geeft waardigheid terug aan hen wiens waardigheid zijn afgepakt. Hij geeft liefde aan hen die nooit liefde gekend hebben. De laatste maakt Hij tot de eerste, wat kapot was maakt Hij weer, wat verwoest was herbouwt Hij. Wat dood was geeft Hij nieuw leven, wanhoop verandert Hij in hoop, en tranen verandert Hij in blijdschap dat,…is mijn God!

Het beste deel

God bewaart het beste deel altijd voor het laatst. De beste wijn kwam pas nadat de oude wijn op was. Jozef werd pas onderkoning na vele jaren gevangenschap. Na jaren kinderloos te zijn geweest werdt het enige kind van Abram en Sarai goed voor een ontelbaar nageslacht. Het beloofde land kwam pas in zicht na 40 jaar woestijnperiode. Jezus wederkomst gaat nog komen, de dag waarop definitief alle tranen van de ogen afgewist worden en er op de hele wereld geen honger, oorlog, pijn of verdriet meer te vinden zal zijn. ook dat is mijn God!

Geen waarom vragen

Heb ik dan nooit vragen? Begrijp ik dan precies hoe God werkt? Nee, zeker niet. Zo vaak heb ik geprobeerd God te begrijpen, Zijn plannen te doorzien maar steeds weer als ik een route uitgestippeld had bleek God een andere route in gedachten te hebben. De waarom vraag heb ik geparkeerd, waarom? ;-)… omdat wij als kleine nietige mensen met beperkt verstand nooit de Grootheid en Majesteit van die Almachtige God kunnen bevatten. Hij is de Maker van het heelal, van de schepping, van ons, de mens, en van alles wat leeft, zou ik Hem dan met mijn brein werkelijk ooit kunnen begrijpen? No way! Mijn God is goed, ook al begrijp ik Hem vaak niet. Mijn God is een God van beloftes ook al zie ik ze nu nog niet geheel in vervulling gaan, Hij houdt altijd Zijn woord. Mijn God is trouw ook als ik ontrouw ben, Hij zoekt mij, ook als ik Hem niet zoek. Hij is voor mij, zelfs als ik tegen Hem ben. Hij wacht om mij Zijn liefde te geven terwijl ik Hem afwijs. Hij is geduldig met al mijn ongeduld. Hij geeft mij steeds opnieuw genade zonder dat ik ooit genade verdient heb. Hij helpt, ook als ik niet geholpen wil worden. Hij luisterd, zelfs als ik niet naar Hem wil luisteren. Hij is altijd beschikbaar, ook als ik weer eens niet beschikbaar ben.

Welkom thuis

Dat is wie Mijn Vader werkelijk is,….zo anders dan ik altijd heb gedacht en velen met mij. Als je die Vader echt leert kennen zoals Hij werkelijk is dan kom je thuis in Zijn Vaderhart, begrijp je voor het eerst wat echte onvoorwaardelijke liefde en genade is. Vindt je je ware identiteit en levensbestemming, reken maar dat je dan nooit meer zonder Hem wil!!

Dit,…is mijn God, mag Hij ook jou God zijn?

 

Geschreven door: Hanna Rensen