De dag dat ik stierf…

Misschien heb je hem wel gelezen, de blog die ik een tijdje geleden schreef over wachten wordt verwachten. Ik omschreef daar de stormachtige periode in mijn leven waar ik op dat moment doorheen ging. Ik sloot die blog destijds af met gedachten van hoop, en verlangend uitzien naar een nieuw seizoen wat zou aanbreken. Een seizoen waarin de kracht van de boom meer en meer zou gaan toenemen en de opbrengst van de vruchten verdubbeld zouden worden in aantal. In de blog die ik nu schrijf wil ik graag met jullie delen wat ik midden in die verwoestende storm van destijds heb geleerd. Ik geloof dat het ook jou tot zegen en bemoediging zal zijn.

ALLES KWAM AAN HET LICHT

Midden in de verwoestende storm van mijn leven, kwam ik op een punt dat ik opnieuw met lege handen kwam te staan voor God, toch was het deze keer anders. Het ging dieper, veel dieper, het ging tot op de bodem van mijn ziel. Ik kwam oog in oog met de Tegenwoordigheid van God te staan terwijl ik mijn hart bij Hem uitstortte. Daar in Zijn Tegenwoordigheid kwam werkelijk alles aan het licht wat krom was in mijn leven. Ik werd geconfronteerd met het diepste stukje van mijn eigen ik. Geconfronteerd met mijn zonden, mijn koppigheid, mijn houding, mijn innerlijke wonden, mijn gedachten, mijn diepste angsten en nog veel meer. Nooit eerder had ik deze dingen zo concreet gezien bij mezelf, totdat de Heilige Geest daar mijn ogen voor opende. Maar onder al deze verborgen dingen die zichtbaar werden was er eigenlijk maar 1 kern van waaruit al die anderen dingen ontstaan waren, namelijk het gemis van echte zuivere liefde in mijn leven. Het niet kennen van echte onvoorwaardelijke en bovennatuurlijke Vaderliefde van God. Nooit eerder werd ik me hier zo pijnlijk van bewust tot het moment dat ik in Zijn Heiligdom binnen kwam, en ik daar de Heilige Geest leerde kennen op een manier waarvan ik niet wist dat Hij werkzaam was. Daar stond ik dan,…compleet gebroken voor God, en ik zag dat alles wat ik altijd geleerd, gedacht, en gedaan had in mijn leven niet gebouwd was op het onwankelbare fundament van Goddelijke Liefde. Het was niet opgebouwd uit het werkelijk kennen van de wil van de Vader. Ja zeker, ik had geloof in God voor het onmogelijke, de zekerheid dat ik een kind was van Hem, ik hield oprecht van God maar toch,….ik miste het belangrijkste van allemaal, de bovenatuurlijke liefde van Hem was nog niet in al haar volheid uitgestort in mijn hart.

IK VOND HET LEVEN

Daar op dat cruciale moment in mijn leven nam ik een beslissing die ik nog nooit eerder had genomen en ook nooit meer zal maken. Ik gaf mezelf met alles wat er nog van me over was aan God, en ik stierf op datzelfde ogenblik. De jarenlange leugen in mijn denken dat als ik mijn diepste wezen aan Hem zou overgeven ik alles zou verliezen en in een eindeloze diepe put terecht zou komen waar ik nooit meer uit kon kruipen, werdt direct ontkrachtigd. Want ik viel niet in een diepe, donkere eindeloze put, ik steeg er juist voor het eerst in mijn leven bovenuit! Ik ontving geen totale uitzichtloosheid en verslagenheid zoals ik altijd had gedacht maar ik ontving juist eeuwige hoop en nieuw leven! Voor het eerst in mijn leven kwam ik thuis, echt thuis! Ik vond mijn ware levensdoel: het Vaderhart van God! Met dit Vaderhart van God ondekte ik ook mijn ware identiteit. Ik kon mezelf voor het eerst na 33 jaar werkelijk zien zoals God mij altijd al had gezien. Ik zag het niet langer meer alleen met mijn verstand maar nu ook met mijn hart. Ik leerde van mezelf te houden, en mezelf te accepteren zoals God mij gemaakt had.

EEN PERSOONLIJKE HELPER

Ik leerde een diepe, intieme relatie op te bouwen met de Heilige Geest als mijn persoonlijke Raadgever, mijn Helper en Gids. Hij leidde mij terug naar zeer pijnlijke gebeurtenissen in mijn vroegkinderlijke leven die diepe wonden in mijn hart geslagen hadden. Hij liet ze me een voor een zien, elke wond, elk leugen in mijn denken die hierdoor ontstaan was. Hij vertelde mij precies wat ik moest doen zodat Hij met Zijn genezende kracht elke diepe innerlijke wond kon aanraken in mijn ziel zodat ik genezing ontving, bevrijding, en vernieuwing van denken. Hij herstelde mij in ere, dat cruciale stukje wat mensen jaren geleden van mij geroofd hadden gaf Hij weer terug. Hij heelde mijn gebroken hart met Zijn liefde, en Hij bracht tot leven en bloei datgene wat al zolang doodgeslagen was in mijn hart. Ik nodigde de Heilige Geest vervolgens ook uit om in die stormachtige situatie te komen waar ik op dat moment in mijn leven door heen ging, zodat Hij ook daar herstel kon brengen en dat heeft Hij gedaan! Vanaf het moment dat ik de Heilige Geest vroeg om heel concreet in die situatie te komen vondt er een bovennatuurlijke transformatie plaats, compleet geregisseerd door God zelf. Het onmogelijke werd opeens mogelijk, waar geen weg meer was verscheen uit het niets een nieuwe weg, en waar geen enkele hoop meer was op herstel groeide nu weer nieuwe hoop. Ik vond daarmee ook mijn positie en bestemming binnen het lichaam van Christus en ik begreep voor het eerst welke verantwoordelijke taak binnen het koninkrijk van God, mij door de Vader was toevertrouwd. Ik werd een vrouw met een missie: harten van kinderen terug brengen naar de Vader, en het hart van de Vader terug brengen naar de kinderen! Niet meer alle dingen die op mijn pad komen beetpakken maar afstemmen op Zijn plannen met mij, door daarin volkomen afhankelijk te zijn van Hem. Ik mag steeds meer groeien in leren nee zeggen, en opkomen voor mezelf door mijn grenzen aan te geven. Ik ben niet langer meer afhankelijk van wat mensen van mij vinden, Ik weet nu met mijn hele wezen hoe mijn hemelse Vader over mijn denkt. De liefde van mijn hemelse Vader stelt me in staat om dingen te doen die ik nooit eerder heb durven ondernemen, Hij geeft me bovennatuurlijke kracht, tekenen en vrijmoedigheid om werkelijk te kunnen volbrengen wat Hij me opdraagt te doen. De leeuw die jarenlang opgesloten zat van binnen komt voorzichtig aan naar buiten, vrijheid, eindelijk echt vrij!

EEUWIGE HOOP VOOR IEDEREEN

Wat God door Zijn Geest in mijn leven gedaan heeft wil Hij ook bij jouw doen. Geen situatie is te groot of te hopeloos voor Hem. Als jij de Heilige Geest heel concreet uitnodigd om in jouw situatie te komen welke dat ook moge zijn, maak je dan maar klaar voor een ware transformatie, ook jij zult dan het onmogelijke zichtbaar zien worden in jouw eigen leven. Wil jij vrijheid? Verlang jij naar echte vrijheid? Dan reik ik je nu de sleutel aan die elke deur naar werkelijke vrijheid, iddentiteit en levensbestemming zal openen. Deze sleutel is de Heilige Geest, en niemand anders! De dag dat ik Hem heel concreet bij naam aansprak en vroeg of Hij in mijn uitzichtloze situatie wilde komen zal ik nooit meer vergeten, die dag maakte Hij zich aan mij persoonlijk bekend als De Helper, Hij leidt mij naar de vrijheid steeds meer en meer, exact zoals in de Bijbel omschreven staat in 2 Cor 3:17 en 18. Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid! Echte vrijheid voor mij en echte vrijheid voor jouw, is dat waar jij ook naar verlangt? De Bevrijder staat voor je klaar, Hij wacht alleen nog maar op het moment dat jij Hem heel concreet uitnodigt om ook jouw te komen helpen in elke moeilijke situatie van je leven. mag Hij ook jouw Helper zijn?

Geschreven door: Hanna Rensen