De evolutietheorie in het paradijs

Misschien word je wel eens uitgelachen omdat je ‘gelooft’, of misschien lach jij zelf wel mensen uit die geloven. Want hé, is dat niet een beetje achterhaald…?

Sinds de opkomst van de evolutiefilosofie en wetenschap is onze hele maatschappij en ons denkproces veranderd. Als je gelooft in een God ben je eigenlijk een beetje ‘dom en naïef.’ Maar kijk eens goed naar de motor van elke overtuiging: Eigenlijk zijn er altijd vier grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden. Elke religie, dus ook het atheïsme: want je moet geloven dat er geen God is, je kunt dat niet wéten. Het is immers nooit wetenschappelijk bewezen. De eerste vraag die elke religie probeert te beantwoorden: Wie ben ik? De tweede vraag: Waar kom ik vandaan?  Vraag 3: Waarom ben ik hier? En tot slot vraag 4: Waar ga ik heen?

Het antwoord op deze vragen hangt af van je wereldvisie. Globaal gezien zijn er twee mogelijkheden: Sommigen zeggen: Het is verbazingwekkend, een oerknal maakte deze wereld uit het niets. En nu zijn wij hier…! Dat is de humanistische wereldvisie. Andere mensen kijken naar de wereld en zeggen: Deze wereld heeft een fantastisch ontwerp dus er moet wel een ontwerper zijn. Dit kan geen toeval zijn! Dit is de creationistische wereldvisie. De humanistische en creationistische wereldvisie botsen. Iemand moet het verkeerd hebben… En ik denk dat de humanistische versie het bij het verkeerde eind heeft.
Het idee dat evolutie waar is, is niet alleen dom maar ook gevaarlijk. Want als de evolutietheorie waar is, hoe zou je dan bovengenoemde vier vragen beantwoorden? Als de evolutietheorie waar is,  dan ben je niet belangrijk. Je bent slechts een aangespoeld stukje protoplasma, je bent niets waard. In feite ben je zelfs een probleem, want je vervuilt het milieu. Dus hoe eerder we van je af zijn, hoe beter het eigenlijk is voor deze wereld! Als evolutie waar is, dan is er geen doel. Als het goed voelt, dan moet je het vooral doen! (is dat niet een beetje de mentaliteit van tegenwoordig?)

De Bijbel zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Als dat waar is, dan krijg je een heel ander antwoord op de vragen. Dan moeten we uitvinden wie God is, wat Hij wil en doen wat Hij zegt. Satan ging naar Eva in de hof van Eden en vroeg aan haar: “Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?” (Genesis 3:1). Is het je al eens opgevallen dat de eerste zin uit de duivels mond een vraag was? Hij wil dat je gaat twijfelen aan Gods woord. Dat probeerde hij toen, dat probeert hij nu nog steeds. Het tweede dat hij tegen de vrouw zei: “Je zult geenszins sterven.” Nu noemt hij God een leugenaar. Het derde: “Eva, als je van de boom eet zul je als God zijn.” En in weze is daar het hele evolutie idee ontstaan. Het is niet begonnen met Charles Darwin, maar met Satan in de hof van Eden: “Mens, je kunt een god worden.” Evolutionisten geloven dat we zijn begonnen als een amoebe en we steeds verder evolueren. We worden steeds slimmer, sterker en beter, en op een dag zullen we het heelal als in Star Trek verkennen… Satan is een leugenaar, maar veel mensen slikken het. Het idee dat de mens God kan worden, komt van de duivel in de hof van Eden.  Het idee om eigen god te zijn spreekt ook vandaag de dag nog talloze mensen aan. Jou ook? Of luister je liever naar Degene die dit hele universum heeft gemaakt?

Interesse in dit onderwerp? Kijk dan eens naar de seminars van Kent Hovind over de schepping en evolutietheorie. Als natuurwetenschapper heeft hij een interessante kijk op dit onderwerp, zeker een aanrader!