De gaafste les ooit

Een blog in de categorie ‘wat was ik daar graag bij geweest…’: op de dag dat de discipelen en de vrouwen ontdekken dat Jezus uit het graf is opgestaan, gaan twee volgelingen op reis. Ze vertrekken richting Emmaüs.
Ergens tijdens hun tocht voegt Jezus zich bij hen, maar de mannen herkennen Hem niet. Ze zijn in een fel gesprek verwikkeld over alles wat er de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd is. Ze hadden toch zo gehoopt dat Jezus de Messias was waarop zij wachtten, maar nu was hij gestorven en er was eigenlijk niets veranderd. Hun hoop was vervlogen.
Jezus’ reactie is niet bepaald lieflijk. Hij zegt: ‘Onverstandigen en tragen van hart’ en beschuldigt hen ervan dat ze niet geloven wat de profeten al voorzegd hebben. Kort door de bocht zegt Hij dus: ‘Sukkels, wat hebben jullie weinig Bijbelkennis’. Nou, dan sta je mooi te kijken.

En dan volgt het moment waar ik zo graag bij zou zijn geweest: Jezus begint bij Mozes en gaat daarna door met alle (!) profeten. Hij legt de mannen uit wat daarin al voorspeld is over Zijn komst en Zijn lijden. Jeruzalem en Emmaüs lagen iets meer dan elf kilometer uit elkaar. Misschien heeft Jezus’ onderwijs dus een uur of anderhalf uur geduurd. Maar dat moet wel de meest fantastische les in de geschiedenis zijn geweest. Wat had ik die graag gehoord. Want wat vinden wij het moeilijk om de rode draad van het Oude en Nieuwe Testament te ontdekken! De boze God uit het Oude Testament kan toch haast niet dezelfde zijn als de God die uit liefde voor ons zijn Zoon opgaf? En het volk Israel uit het Oude Testament heeft in het Nieuwe Testament toch helemaal zijn positie verloren? De Emmaüsgangers kregen een mega-waardevolle les van Jezus over hoe het Oude en Nieuwe Testament met elkaar verbonden zijn. Wat had ik graag les gekregen van de Leermeester himself.

Toen de mannen eenmaal doorhadden dat Jezus tegenover hen aan de tafel zat, besloten ze om gelijk weer terug te gaan naar Jeruzalem. Heb jij je ooit wel eens afgevraagd waarom ze sowieso die reis naar Emmaüs maakten?