Impressie 17 april: God kennen doordat hij spreekt

Het begon gisteravond met een paar mooie nummers die gingen over bij God komen. Daarna heeft Kumar Qualm ons meegenomen op zoek naar diep verborgen schatten. Schatten die inzicht geven in wie God is (Jesaja 45: 2,3). Het verhaal van Samuël is een voorbeeld van iemand die Gods stem leert verstaan. 

De jonge Samuël diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Van alle mensen tot wie God op dat moment gesproken had kunnen hebben, koos hij Samuël. Niet Eli, die een belangrijke godsdienstige man was. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Samuël was heel dichtbij God, zo dichtbij als je (fysiek) maar bij hem kon komen. De ark was zo heilig, dat je dood zou gaan als je er te dichtbij zou komen. Maar toch heeft Samuël God nog niet echt leren kennen. Daar komt nu verandering in. Toen riep de Heer Samuël. ‘Ja’, antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuël weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’
Even een gewetensvraag: als iemand jou midden in de nacht zou roepen, zou je dan opstaan? Oké, misschien zou je het één keer doen, maar zou je de tweede keer weer uit je bed komen? Hier wordt duidelijk hoe dienstbaar Samuël is. Hij is gretig om te gehoorzamen. God heeft hem niet voor niets uitgekozen.

Samuël had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.

Heel mooi wat hier staat, je zou het ook zo kunnen zeggen: je kan God leren kennen doordat hij tot je spreekt.  Opnieuw riep de Heer Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanner je wordt geroepen, moet je antwoorden: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ (1 Samuël 3:1-9) Samuël blijft dienstbaar en doet hierna precies wat Eli zegt. God deelt zijn plannen met hem.

Na de boodschap van Kumar, hebben we het luisteren naar God in praktijk gebracht door 5 minuten stil te zijn. Het kan lastig zijn om dan je gedachten bij God te houden en te onderscheiden wat van jezelf is en wat van God. Veel mensen zijn net als Samuël dichtbij God opgegroeid (in een christelijk gezin), maar hebben God nog nooit echt leren kennen. De stem van God verstaan is iets dat je kan oefenen. Je kan leren van mensen die hier al verder in zijn. Het is een proces waarin je God steeds beter leert kennen.