Geloof = discipline (impressie 22 januari)

Wat was het een geweldige avond!

Het leek aanvankelijk wat teleurstellend dat Gerard de Groot niet aanwezig kon zijn. Maar wat een vervanger was er geregeld als spreker: ‘onze eigen’ Coen Nuyten. Zijn passie en humor hebben menig Gouds hart geopend en de Heilige Geest was sterk aanwezig. 

Aanbidden

Maar eerst aanbidding. En niet zomaar aanbidding. Het was als een golf van ontroering die door de zaal trok. Het aanbiddingsteam werd versterkt door zangeres Yanise. Jorn, de aanbiddingleider, opende PraiseAvond 2017 door de Heer Jezus de eerste plek te geven met “Jezus, wij verhogen U” Na het eerste lied zat de sfeer er direct goed in. De band liet haar uitzonderlijke kwaliteiten horen bij het nummer “Ik wil juichen voor u mij Heer“. En na de collectebreak werd de avond verder gekickstart door het zingen van diverse prachtige worshipsongs. We werden meegenomen naar het hart van het evangelie met teksten als: “the cross before me, the world in my back. Christ is enough for me”.

Meer van God

Er was een groot verlangen in de zaal naar meer van God. Coen sprak over de Heilige Geest. Hij vertelde een verhaal over zijn pa, die ooit tijdens een verbouwing de rommel op kwam ruimen en de dingen die Coen niet zelf kon direct ook repareerde. Een prachtige illustratie van hoe de Geest werkt: rommel opruimen en herstellen.

De Heilige Geest is de vertegenwoordiger (pleitbezorger) van God de Vader. Net als in een regulier bedrijf is dat vaak de persoon die bestaande klanten en situaties overziet. Samen met de Heilige Geest mogen wij Jezus vertegenwoordigen op de plek waar we leven.

Coen beschreef een mooi rijtje hoe dit mogelijk kan werken in je leven. Het start met een verlangen. Gevolgd door stapje voor stapje gedisciplineerd invulling te geven aan dit verlangen. Als je dit een tijdje doet wordt het een gewoonte en groeit het uit naar een veel grotere passie. Je neemt als het ware de natuur van Christus aan.

Wij zijn aan zet

Het balletje ligt in onze hoek. Het is net als met schaken, je mag niet voor je beurt spelen. Het is nu onze beurt om actie te ondernemen. Stel, je kent de Heilige Geest helemaal niet als een persoonlijk begeleider, dan zou je er gericht om kunnen vragen bij God: “wilt U me vervullen met Uw Geest?” Of als je het een beetje bent kwijtgeraakt: “Heer, herstel m’n eerste liefde en kom opnieuw met uw kracht. Wat zijn de stappen die ik mag zetten op het water?

De Heilige Geest wordt ook de comforter genoemd. Maar als je niet buiten je comfortzone komt heb je hem dus niet nodig. De Heilige Geest is een realiteit en Hij is enorm krachtig. Het dagelijks leven met Hem is een avontuur. Je bent hier voor geschapen. Je bent nooit te jong of te oud om dit te (her)ontdekken. Je hoeft niet bang te zijn voor de Heilige Geest.

Na deze aanmoedigen hebben we voor elkaar gebeden. Er zijn veel harten krachtig aangeraakt en in vuur en vlam gezet. We hebben afgesloten met een aantal geweldige aanbiddingsnummers. Wat een heerlijke avond!

Geschreven door: Bastiaan