Geloven, waarom zou ik?!

Ik heb het best goed voor elkaar. Een leuke studie, fantastische vrienden, een liefdevolle familie en een inspirerende baan.  Ik geniet met volle teugen van het leven en pluk de dag zoveel ik kan. Geloven, waarom zou ik?! Ik heb helemaal geen God nodig… 

Ik red me wel

Misschien vraag jij je ook wel eens af waarom je zou geloven in God. Zonder God lijkt alles prima z’n gangetje te gaan. En daarnaast, mensen die niet geloven zijn ook gelukkig, hebben leuke banen en maken de mooiste dingen mee. Wat voor toegevoegde waarde biedt God nou eigenlijk? Je redt het zo toch ook wel? Natuurlijk kan het ook het tegenovergestelde zijn. Misschien treft jou wel tegenslag na tegenslag, en denk je wel eens:” Waarom grijpt God niet in?!  Als het zo moet, dan hoeft geloven voor mij niet.”

Zacheüs

In Lukas 19 staat het verhaal van Zacheüs. Zacheüs was een rijke hoofdtollenaar. Hij was niet geliefd bij het volk, hij werd gezien als een verrader en een dief. Maar ach, Zacheüs redde zich wel. Op een dag kwam Jezus voorbij. Er was iets mysterieus’ aan Jezus, iets wat Zacheüs wel met eigen ogen wilde zien. Omdat hij klein was, klom hij in een boom zodat hij Jezus goed kon bekijken. Onopvallend, tenminste, dat dacht hij. Jezus zag hem zitten en sprak hem aan: “Zacheüs, kom naar beneden, want ik kom bij jou logeren!”

Jezus maakte geen verwijten, sprak niet met medelijden. Jezus sprak Zacheüs aan als een vriend. Jezus wilde bij hem zijn, niet om te netwerken, niet om Zacheüs’ geld, maar gewoon om wie Zacheüs was. Dat was iets nieuws voor Zacheüs, er viel een last van zijn schouders. Hij werd voor het eerst echt gezien. Zacheüs ontdekte zo dat hij ook iets te geven heeft, en dat wil hij ook direct doen: hij wil alles dubbel en dwars terugbetalen. Zacheüs redde zichzelf, maar wordt nu gered.

Ik red het niet

Jezus komt voortdurend mensen als Zacheüs tegen, mensen zoals ik. Best opmerkelijk, want we redden ons wel, en toch raakt Hij ons. Weet je, als ik er eens goed over nadenk… ik red het niet. Als er even een vriendschap stroef loopt, dan merk ik dat ik helemaal niet zo zelfstandig ben. Als er iets met mijn familie is of ik faal op belangrijke toetsen, dan voel ik me soms zo compleet machteloos. Ik heb Jezus nodig. Ik heb misschien allemaal maniertjes om het zogenaamd te redden, maar ik red het niet. Ik heb iemand nodig die ik kan vertrouwen, die mij ziet en door mijn praatjes heen kijkt. Iemand die er altijd voor me is en mij echt kent. En daarom hoor ik bij Jezus; ik wil gered worden van hoe ik mezelf probeer te redden.

Geloven, daarom zou ik!

Dat is ook de reden waarom ik naar de kerk ga. Succesvolle mensen en zogenaamde mislukkelingen zitten daar naast elkaar en mogen ‘uit hun boom komen’ om met Jezus te zijn. Gewoon zoals we zijn, geen mooie praatjes of maniertjes. Jezus ziet ons zoals we zijn, en Hij wil onze Vriend zijn. Langzamerhand kunnen we zo veranderen van mensen die zichzelf wel redden, tot mensen die zich gered voelen. Dan pas ben je echt vrij.

Ik geloof in Jezus, en Hij gelooft in mij.