God komt nog steeds… Ook bij jou!

Deze blog begint met een Bijbeltekst uit Romeinen 15:4. Hier schrijft Paulus het volgende: ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.’

 

Dit lijken een soort mooimaak-verhaaltjes. Dit maakt Paulus een mooi weer-spreker. Maar niets is minder waar. Dit zijn geen zondagsschoolverhaaltjes of romantische fabeltjes. Hier spreekt de echte God, die pijn heeft, zodat wij een antwoord zouden krijgen op onze vraag: ‘Waar is God als ik pijn heb?’ Een vraag die veel wordt gesteld. Ziet God mijn pijn dan niet? Is de hemel van koper? Nee, God kent pijn, Hij heeft Zijn eigen Zoon zien lijden!

 

Hoe reageert God op vervlogen hoop? Lees het verhaal van het dochtertje van Jaïrus maar eens. Het grote geloof van Jaïrus heeft hem behouden. Hoe gaat God om met zieke mensen? Loop met Hem mee naar het bad van Betesda, waar de man die al 38 jaar ziek was, genezen wordt. Verlang je ernaar dat God tot jouw eenzame hart spreekt? Luister dan eens naar het gesprek met de Emmaüsgangers. God was erbij.

 

Ja, kun je zeggen, maar dat was vroeger. Nee. Lees Romeinen 15:4 nog maar eens. Hij doet het niet alleen voor hen. Hij doet het voor jou. Voor ons. De God die eens sprak, spreekt nog steeds.Met jou. De God die kwam, komt nog steeds. Voor jou. Hij komt onze wereld binnen. Hij komt jouw wereld binnen! Hij komt doen, wat jij niet kunt. Maranatha!