Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sebachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” – Mattheus 27:45-46

Het Paasweekend staat weer voor de deur. Ook dit jaar heb ik ernaartoe geleefd, heb ik het lijdensverhaal gelezen en me verbijsterd over de weg die Jezus is gegaan voor mij. Ik vind het zo bijzonder dat Jezus al die tijd niet schreeuwt of scheldt, maar dat Hij het lijden zwijgend draagt. Als ik kijk hoe makkelijk ik soms klaag, dan schaam ik me diep. Pas op het moment dat Jezus zich door God verlaten voelt, schreeuwt Hij het uit. Het fysieke lijden was niks vergeleken met het lijden dat Hij voelde zonder de Vader. Hij heeft dit voor ons gedaan, opdat wij nooit door God verlaten zullen zijn (aldus het Avondmaalsformulier). Wat een liefde!

God door God verlaten?

Maar tegelijk wringt het hier al jaren bij mij. Als Jezus beweert God te zijn, hoe kan hij dan door God verlaten zijn? Is Jezus dan toch geen God?  ‘God van God ontdaan’ noemde Luther het. Ook hij vond het vierde kruiswoord van Jezus een groot mysterie, en heeft het voor zover ik weet nooit weten te ontrafelen (correct me if I’m wrong). 

Een gevoel of de harde realiteit?

Op het internet wemelt het van de discussies over deze uitspraak van de Heer. Was het ‘slechts’ een gevoel, of was Jezus echt door God verlaten? Persoonlijk denk ik dat, om deze tekst enigszins te kunnen plaatsen, we ons bewust moeten zijn van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Ook dat is zo’n moeilijk te begrijpen aspect van onze God, maar daarover wellicht een andere keer meer. In deze bijbelpassage wordt duidelijk dat Jezus (de Zoon, onze Verlosser), het uitschreeuwde naar Zijn Vader. De afwezigheid van God de Vader was realiteit daar op Golgotha en was zo intens. In die zin kan God inderdaad door God verlaten zijn, al zal ik nooit helemaal de complexiteit hiervan kunnen doorgronden. Ik geloof dat de Zoon echt verlaten werd door de Vader, dat het meer was dan alleen een gevoel.

Het is volbracht!

Wat gebeurde er toen met Jezus? Met Zijn laatste adem riep Hij uit: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest!” Zelfs in Zijn verlatenheid, vertrouwde Hij op God. Dat vind ik zo indrukwekkend. De liefdevolle en volmaakte vertrouwensband die de Vader, de Zoon en de Geest hebben, gaat ons begrip volledig te boven. Het is een band van onuitputtelijke liefde en vreugde, vol hoop en vertrouwen. Toch heeft God deze intieme kring voor ons geopend. Dankzij het offer van Jezus mogen wij ook deel uitmaken van die vertrouwensband en mogen wij delen in Zijn vreugde. Dankzij Zijn genade kunnen en mogen wij, mensen, weer leven zoals we bedoeld zijn: in relatie met Hem.