Heeft God meer promopraatjes nodig?

“Dan niet, bitch.” Met grote passen beende hij weg, op zoek naar een meer welwillende voorbijganger. Enigszins verbouwereerd keek ik hem na, verrast door deze wending van ons gesprek. Natuurlijk wist ik dat een afwijzing verkeerd kon vallen, maar op deze brute sjaak-afhaak had ik niet helemaal gerekend…

Flexitarisme

Bovenstaand voorval speelde zich enkele dagen geleden af in Amsterdam. Terwijl ik in een koude miezerbui naar de bushalte liep, werd ik aangeklampt door een fanatieke fondsenwerver. Ondanks mijn parmantig doorstappen, hield de man vol. We liepen samen onder zijn paraplu toen hij begon met zijn promopraatje. “Koop je wel eens biologisch vlees of ben je misschien flexitariër?” Eerlijkheid gebood me ontkennend te antwoorden op deze vragen. Enigszins verbaasd vervolgde de jongeman zijn strategie: “Oké… Heb je het dan wel eens overwogen?” Om een lang verhaal kort te maken: zijn moedige pogingen om mij te bekeren tot het flexitarisme waren vergeefs. En zo vriendelijk als hij het gesprekje begon, zo lelijk eindigde het.

Zo zijn wij ook

Twee dagen na dit voorval belde een goede vriendin van me. Ze had een interessant gesprek over het geloof gehad met een niet-christelijke jongen. Opeens dacht ik terug aan mijn gesprek met de visserfondsenwerver en dacht bij mezelf: eigenlijk zijn wij als christenen ook een soort wervers.

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ -Markus 1:17

Maar hoe doe je dat? Met welke promopraatjes krijg je mensen enthousiast voor het evangelie? Ofwel: Hoe word je een visser van mensen?

Christelijke promopraatjes

Misschien heb jij soms ook het gevoel dat je jezelf en je geloof moet ‘verdedigen’ met goede argumenten. Misschien loop je soms tegen een muur van vooroordelen en onbegrip aan. In een eerdere blog schreef ik hier al iets over. Het blijft verdraaid lastig om de blijde boodschap over te brengen in onze huidige maatschappij. Tegelijk is de behoefte aan liefde, veiligheid en vrede in onze wereld groter dan ooit. Gelukkig staan we er niet alleen voor, Jezus zelf is ons voorgegaan en heeft ons in alles voorzien:

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. -Johannes 14:16-17

God heeft daarom geen mooie of vrome promopraatjes nodig: Jezus zelf is immers de weg, de waarheid en het leven. Wij mogen leven in dankbaarheid en navolging van Hem. Dan zal Hij in alles voorzien, en Zijn Geest zal in ons wonen.

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. -Filippenzen 1:6