Het belang van ontmoeting

Laatst was ik aan het lezen in het boekje ‘Oefenen in verlangen’ van Els van Dijk. Tijdens het lezen werd ik gegrepen door de volgende zin: ‘Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de communicatie: van conversatie naar connectie.’ Ik stelde mezelf de vraag: wil ik in verbinding staan of ga ik voor werkelijk ontmoeten? En hoe is dat in jouw leven? In deze blog wil ik je meenemen naar het belang van ontmoeting (conversatie).

Verschuiving van conversatie naar connectie

Opvallend is dat er blijkbaar een verschuiving heeft plaatsgevonden in onze communicatie: van conversatie naar connectie. We staan liever in verbinding met mensen dan dat we mensen werkelijk ontmoeten. Een connectie is een relatie of een verbinding. Een conversatie is een gesprek, ook wel omschreven als een ontmoeting of omgang. Kortom: een conversatie begint bij connectie, maar wat als het bij connectie blijft? Wat is de invloed van social media op deze verschuiving? Kort geleden had ik met een maatje een gesprek over het gebruik van Whatsapp en Facebook. We praten over de vraag: is het niet mogelijk om gewoon op twee momenten van de dag onze berichten te bekijken en beantwoorden? Wat zou ons dat opleveren: meer tijd en ruimte? Herken je dat je tijdens echte ontmoetingen wordt afgeleid door inkomende berichtjes op je telefoon? Wat is denk je de invloed op de ontmoeting als je niet in verbinding zou staan met anderen?

Ontmoeting met broeders en zusters is goed, zo leert Psalm 133 ons: Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. De hele Bijbel door is olie het teken van Gods aanwezigheid, een symbool van de Geest van God. Samen leven houdt in dat wij bij wijze van spreken de olie zien neerdruipen van het hoofd van een ander. Oftewel: wanneer je de ander gaat zien als een gezalfde van God, dan heeft dat diepgaande invloed op jouw relatie met de mensen om je heen. Dauw staat voor de ochtendfrisheid, voor vruchtbaarheid, voor een prachtig begin van groei. ‘Ontmoeting’ zal dus groeien als wij vanuit de juiste verwachting elkaar, en de mensen om ons heen ontmoeten: dan zal God zijn zegen geven: leven voor altijd! Wat een belofte!

Gaan voor ontmoeting!

Elk mens (dus ook ik) heeft behoefte aan ontmoeting. In ontmoeting draait het om de ander. Ik betrap mezelf erop dat ik geregeld gericht ben op wat heeft deze connectie mij te bieden? Het is toch geweldig als we leren ontmoeten en leven met de vraag: wat kan ik voor de ander betekenen en het dus niet blijft bij een ‘connectie’. Het creëren van ontmoetingen zou heel hard werken zijn, maar dat is het niet. We mogen leven in de aandacht van onze God. Hij verlangt naar ons en we mogen met Hem anderen ontmoeten. Ga jij mee op ontmoetingsreis?