Het draaiboek van God

Als het leven een toneelstuk is, zou je God kunnen zien als degene die het draaiboek heeft geschreven. God wijst je hierin je rol aan en deze voer je uit zonder zelf te bedenken hoe je die rol wil uitvoeren. Misschien is dit niet het hele plaatje. God heeft een plan met iedereen, maar hij wil dat plan wel samen met jou vormgeven.

In Johannes 15:7 zegt Jezus dit: ‘Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren.’ Met het volgende voorbeeld wil ik duidelijk maken hoe God met je wil samenwerken en hoe deze tekst daarin past. Stel dat je een vriend hebt die niet zoveel met geloof heeft. Zelf leer je God steeds beter kennen doordat je ziet wat hij in je leven doet of door een mooie tekst in de Bijbel, vul zelf maar in waar je God in ziet. Je komt er steeds meer achter hoe bijzonder God is en je zou dat graag willen delen met je vriend. Je wil graag dat hij erachter komt dat er iemand is die onvoorwaardelijk van hem houdt. Je hebt geen idee hoe je dit aan hem over kan brengen, maar je hebt wel een verlangen dat hij God gaat ontmoeten. God beantwoordt je steeds weer als je een stap zet: God geeft je liefde, jij zet de stap om God te leren kennen, God geeft je een verlangen, jij zet de stap om iets te doen met dat verlangen, vervolgens helpt God je om het verlangen uit te werken.

Het eerste stukje van de tekst ‘als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten’, komt naar voren in het God beter leren kennen. Dan ontstaat er een verlangen: je wil graag dat je vriend God ook leert kennen. Dit verlangen is waarschijnlijk op één lijn met het verlangen van God (je kan in de Bijbel checken of het verlangen van God is). Hij wil niets liever dan een relatie met je vriend. Je kan dan vragen aan God of hij je wil helpen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door je woorden in te geven die tot het hart van je vriend spreken. Omdat het verlangen dat je hebt, dichtbij het verlangen van God ligt, ‘kan je Hem alles vragen en het zal gebeuren’. Zo worden Zijn wil en jouw wil langzaam met elkaar vervlochten. Gods wil is dan niet een opdracht die je misschien wel tegen je zin uitvoert, maar iets waar je enthousiast over bent en wat je graag wil doen. God heeft een draaiboek gemaakt, maar hij is niet de enige die het schrijft.