Het geheim van ongehaast leven

Hoe vaak zeg jij: ‘Ik heb geen tijd’ of ‘ik heb het te druk’? En stel je jezelf wel is de vragen: hoe gehaast is mijn leven? Wanneer heb ik voor het laatst rust ervaren? Mijn ontdekking is dat ruimte en rust erg belangrijk zijn in onze relatie met God, maar dat het vaak lastig vorm te geven is of omdat we de essentie er niet van begrijpen of ervaren. Waarom zouden we ongehaast moeten leven?

Jezus als voorbeeld

Je leest in de Bijbel voortdurend voorbeelden van Jezus waar Hij de rust opzoekt om te praten met zijn Vader. In Markus 1 vers 35 lezen we: ‘Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden’. Dit lezen we een aantal keer van Jezus, dat Hij zich afzonderde om te bidden. Het is in lijn met wat Hij over het bidden onderwijst in Mattheus 6 vers 6 lezen we: ‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is’. Is het bij God zijn onderdeel van je tijd? Komt God voor in jouw drukte? Of denk je dat God daar niet is? Dat zijn vragen die ik mezelf stel, omdat ik weet dat God mij niet heeft bedoeld om vanuit een gehaast leven te handelen, maar vanuit ruimte en rust.

Verzet je tegen haast

Ieder van ons (ik dus ook) heeft een gevecht te leveren tegen de tijd die ons kan meesleuren in overvolle dagen. Dagen die zich aaneenrijgen met afspraken, vermoeiende bezigheden, eindeloze gesprekken. Het is te verleidelijk om onze agenda’s vol te plannen met dingen die er niet te doen, en datgene te doen wat echt belangrijk is. Mattheus 6 vers zegt ons: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Als je gericht bent op het leven met God kun je volledig tot je doel komen en het leven van overvloed ervaren, dat God ons heeft beloofd.

Persoonlijk is mijn ontdekking dat een gehaast leven mijn leven met God opbreekt. Herken je dat? Een hindernis die er voor zorgt dat je niet op het leven met God gericht bent? Ga ermee aan de slag! Onderneem actie, zodat je niet gehaast, maar ongehaast leeft. God wil, in zijn liefde voor jou, dat je baan of opleiding je voldoening geeft. Mag God baas zijn over jouw tijd en agenda?