Hosanna hosanna?

Wanneer Jezus in Jeruzalem komt om het voorgeschreven Pesach feest te vieren wordt Hij onder luid geroep feestelijk ontvangen. Bij Pesach moest het Joodse volk naar Jeruzalem -dit was één van de pelgrimsfeesten- waardoor het ongetwijfeld enorm druk was in de stad. Wanneer de Zoon van God op een ezelsveulen Zijn eigen veroordeling tegemoet rijdt eren de mensen Hem. ‘Hosanna, eer voor de Zoon van God, prijs Hem in de hoogste hemelen!’, en waarschijnlijk zal er nog wel meer dan, en zoals dat geroepen of gezongen zijn. Op het moment dat Hij de tempel, het heilige huis van God bezoekt doet Jezus iets opmerkelijks. Waar Hij ‘zachtmoedig, gezeten op een (ezelin en een) veulen’ (Matt. 21:5, SV, Marcus schrijft overigens dat de Heer op een onbereden veulen rijdt, zie Marcus 11) Jeruzalem binnengaat, jaagt Hij vervolgens mensen het Huis van Zijn Vader uit. Iedereen die op dat moment aan het kopen of verkopen was werden op niet al te zachtmoedige wijze de tempel uitgewerkt.

Dit stuk wordt heel vaak gebruikt om aan te geven dat Jezus menselijke emoties had, dat Hij boos kon worden. Niet zo gek op zich, maar ik denk dat hier nog meer achter zit. In 1 Korinthiërs 6:19 staat dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Heilige plaatsjes waar de Heilige Geest kan wonen, in jou, in mij, in iedereen die in Christus een nieuw leven heeft ontvangen. Elke keer wanneer iemand Jezus Christus als Heiland en Verlosser aanneemt, is er als het ware een nieuw tempeltje gebouwd.

Probeer er in je hoofd even een prentenboek van te maken. Stel het je voor. Je leeft je leven, bent volgens de Bijbel van nature ‘zondig’. Hoe aardig je ook bent voor je medemens, hoe goed je ook voor je cavia zorgt, er is altijd wel íéts in je manier van leven die niet perfect is. Zie die dingen, stuk voor stuk even als alle mensen die in Jezus’ tijd in de tempel spullen aan het kopen of verkopen waren, de mensen die de tempel tot een rovershol maakten. De zonden dus die jouw lichaam, jouw tempel onrein maakten. Op een dag hoor je over Jezus en krijg je de kans om Hem aan te nemen als je Redder en je grijpt die met beide handen aan. Op dát moment komt Jezus, zachtmoedig op een ezelsveulen jouw hart binnengelopen, springt van dat veulen af en gooit de tafels van de handelaren om, jaagt ze weg, en ruimt jouw tempel weer op.

Dus, als je jouw leven aan Jezus geeft, krijg je daar een nieuw, schoon lichaam voor terug, omdat Hij de prijs voor onze zonden aan het kruis van Golgotha heeft betaald. Je hebt je tempeltje met de Heilige Geest daarin, maar je leven is nog niet perfect. In Christus ben je rechtvaardig, maar in je levenswandel maak je – heel menselijk, geen zorgen – nog steeds weleens fouten. Dan wordt je tempel weer een stukje onrein. Wederom, geen zorgen! Wat je dan moet doen is bidden. Bid en het zal je vergeven worden! Zo simpel, zo genadig! Bid, en Jezus komt, zachtmoedig op een ezelsveulen om je tempel weer op te ruimen, zodat de Heilige Geest in je kan wonen en jou steeds mooier kan maken.