Is Jezus genoeg?

‘Christ is Enough’. Een van de mooiste aanbiddingsliederen van Hillsong. Hij is genoeg voor mij, alles wat ik zoek vind ik in U. Ja, alles wat ik zoek. Hoe mooi ik dit lied ook vind, ik vraag me vaak af in hoeverre deze tekst waarheid is voor mij. Is Jezus wel genoeg voor mij? Ben ik geheel tevreden en volmaakt gelukkig, met Jezus alleen?

‘Natuurlijk!’ zullen sommigen misschien zeggen, maar ik denk dat dit in onze leefsituatie makkelijk is om te zeggen. Wij hebben hier in Nederland immers álles wat wij nodig hebben. Wanneer je een huis hebt om in te wonen, een goede gezondheid hebt, genoeg geld om van te eten en liefdevolle mensen om je heen, ben je een van de meest welvarende mensen in deze wereld. Helaas beseffen we dit vaak niet en blijven we verlangen naar meer.

Maar wat als deze zekerheden wegvallen? Wat als er niemand meer is die van je houdt? Wat als je regelmatig honger hebt? Wat als je geen huis meer hebt? Denk aan al die mensen die het slechter hebben dan jij. Als jij in hun schoenen zou staan, zou je dan nog steeds zeggen dat Jezus genoeg is voor jou en dat jij alles wat je zoekt in Hem vindt? Geluk? Liefde? Een doel?

Ik denk dat onze welvaart heel erg in de weg kan staan van wat écht belangrijk is. En laten we eerlijk zijn, al die mooie kleding en al ons lekkere eten; vult dat nu echt de leegte in ons hart? Is de voorwaardelijke liefde van andere mensen genoeg voor ons? Maken onze telefoons ons nu echt gelukkig? In het bijbelboek Prediker lezen we over één van de rijkste mannen die ooit heeft geleefd. Hij had een paleis, talloos veel mooie vrouwen aan het hof en de lekkerste wijn van de hele wereld. Zelfs híj kwam ondanks al deze dingen tot de conclusie dat het najagen van deze dingen hetzelfde is als het najagen van wind. Goed of slecht, rijk of arm, bemind of onbemind, elk mens wacht hetzelfde lot: de dood.

‘Wij hebben niets in deze wereld gebracht en we kunnen er ook niets uit meenemen.’ 1 Timoteüs 6:7

Ik wil dat Jezus genoeg voor mij is. Ik kies ervoor om te geloven dat alles wat ik zoek te vinden is in Hem. Ik kies ervoor om te vertrouwen in de oneindig grote kracht van Degene die mij gemaakt heeft, Hij die altijd bij me is en voor me zorgt. Ik wil najagen waartoe God mij heeft voorbestemd. Ik zal God blijven zoeken totdat ik Hem het meeste verlang van alle dingen. Dan zal ik zeggen: ‘Hij is genoeg voor mij’.

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 1 Korintiërs 2: 9

Gastblogger: Rachèl van Dijkhorst

christ is enough