Jezus aan boord…

Deze column start met een stukje uit het Evangelie naar de beschrijving van Markus.

Markus 4:35-38
35 ’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ 36 Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. 37 Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. 38 Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’

Een eeuwenoud verhaal, maar er valt zoveel uit te leren. Laten we even in de schoenen van de discipelen stappen. We zijn immers zelf niets meer en niets minder, als we Jezus willen volgen. Samen met Jezus stappen we aan boord van een schip. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen wat met elkaar bespraken, toen er een enorme storm opstak. De verontwaardiging en angst van de leerlingen staat te lezen in de tekst. Hoe kan Jezus zomaar rustig slapen, als zij bijna ten onder gaan? Ziet Hij dan niet dat ze gevaar dreigen? Wil Hij dan niet dat ze veilig overkomen, zonder dat hen iets overkomt?

Jezus’ reactie is kalm en onverschrokken. ‘Wees stil!’ En het water en de wind kwamen onmiddellijk tot bedaren. Hij richt zich daarna tot Zijn discipelen. ‘Hebben jullie dan nog steeds geen geloof in mij?’ Een logische reactie. Als je weet dat Jezus aan boord is, zou er toch geen reden tot angst moeten zijn? Ook al slaapt Hij, je kunt Hem altijd wakker maken. Waarom was er dan toch die angst en die kleingelovigheid bij de discipelen?

Komt dit je bekend voor? Is het niet zo dat wij altijd in tijden van storm in ons leven roepen naar God? Dat we schreeuwen naar Hem uit angst om te komen in de onstuimigheid? Dat we vrezen dat God niet doorheeft wat ons overkomt?

Ik denk dat we een goede les kunnen leren uit dit oude verhaal van Jezus en Zijn discipelen. Jezus’ leerlingen volgden Hem de boot in. Hij was bij hen aan boord. Echter sliep Hij en dit gebeurt in het dagelijks leven nog steeds. God lijkt wellicht te slapen in moeilijke tijden, maar vergeet niet dat je Hem wakker kunt maken. Sterker nog, God wil dat je Hem wakker maakt! En doe het ook! Jezus is gegarandeerd in jouw leven aan boord. Oké, niet wanneer je teveel alcohol nuttigt of zonden doet zonder er berouw van te hebben. Maar Hij is aan boord, maak daar gebruik van! Schakel Hem in, samen met Hem sta je sterk en zul je de meest onstuimige stormen overwinnen.