Key of David

David had een sleutel. Je weet wel, David, die koning. De man naar Gods hart. De man die Goliath met een kiezel tegen de grond slingerde en hem vervolgens een (behoorlijke) kop kleiner maakte. De man die aan de lopende band Filistijnen in de pan hakte.

David was de tweede koning van Israël. Het volk wilde graag een koning, omdat richter/profeet Samuel oud was geworden en zijn vers tot richters aangestelde zonen Joël en Abia liever geld verdienden dan dat ze de Heer dienden (1 Samuel 8). Saul, een jonge hunk uit de stam Benjamin wordt door Samuel tot koning gezalfd en wordt -verrassend- later door het lot aangewezen (1 Samuel 10). Saul bewijst echter niet bepaald geschikt te zijn voor de baan, wordt door de Heer ‘verworpen’ en David wordt tot koning gezalfd. Het duurt een paar jaar voordat David daadwerkelijk de troon bestijgt, maar in die tussenperiode is goed te zien dat David een man van integriteit is, een man die zich aan zijn woord houdt. Hij is een strijder, een held. Niet het type die zich vervolgens een sterren-status aanmeet, maar iemand die -zelfs wanneer hij koning Saul (die Davids bloed wel kon drinken) met gemak uit de weg kon ruimen- bleef luisteren naar en vertrouwen op de Heer.

Meerdere malen wordt over David gezegd dat de Heer hem liefheeft. In het geslachtsregister na David, het koninklijke geslacht, zijn er veel koningen die er een ongelofelijke puinhoop van maken. Dit begint bij Salomo, die sowieso al niet uit een geweldig gefundeerde relatie (Bathseba, David, Uria) kwam, en wordt op een paar uitzonderingen – onder andere Hizkia en Josia – na alleen maar erger. Maar toch blijft God trouw aan deze stam van Juda, omwille van David, en uiteindelijk omwille van onze Heer Jezus.

Deze sleutel, the Key of David, heet ‘intimiteit’. David was met God, God was met David. David stortte zijn diepste gevoel uit, schaamte (big deal in deze cultuur), spijt (zie schaamte), hartstocht, aanbidding, boosheid, wanhoop, vreugde. David wist daarnaast ook dat God genadig is. Dat hij na zijn berouw altijd weer terug kon komen, iets wat God van ons verlangt. God verlangt naar intimiteit, God verlangt er naar dat Zijn kinderen in Zijn aanwezigheid komen. Grijp je kans zou ik zeggen, de sleutel ligt voor het oprapen.

P.S. Groeten vanuit de stad waar Uria werd vermoord! (No kidding, ik ben daar echt nu!)