Koning David is een bastaard

Ik knipperde met mijn ogen: kon dat waar zijn? Ik las het boek Droom in uitvoering van Jan Pool en het stond er echt: koning David was een buitenechtelijk kind.

 

Ja, inderdaad, ik bedoel echt die koning David uit het Oude Testament. Die koning die als jongeman de reus Goliath wist te verslaan met een kiezel. Die koning over wie Paulus honderden jaren later nog steeds zegt dat dat een man naar Gods hart was (Hand. 13:22). Was hij een bastaard? Ik kan het bijna niet geloven.

 

Bewijs in de psalmen?

Het boek neemt me mee naar Psalm 51, waar David God om genade smeekt nadat hij de getrouwde vrouw Bathseba tot zich had genomen en bovendien haar echtgenoot had laten ombrengen. David is zich heel goed bewust van het onrecht dat hij heeft gedaan. In vs. 7 zegt hij:

“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen”.

Voor Jan Pool is dit doorslaggevend: David is een bastaard. Maar ikzelf vind het wat mager als bewijs, want zou David hier niet gewoon bedoelen dat hij bij zijn geboorte al een zondig mens was?

Boom van Isaï door Geertgen tot Sint Jans, ca. 1485, Amsterdam Rijksmuseum

Boom van Isaï door Geertgen tot Sint Jans, ca. 1485, Amsterdam Rijksmuseum

Bewijs in de stamboom?

Maar…wat ik wel heel opvallend vind, is dat nergens de naam van de moeder van David genoemd wordt. De Bijbel besteedt over het algemeen juist veel aandacht aan de stambomen van de grote figuren. Steeds lezen we de naam van de vader en van de moeder:

  • Mozes: Amram en Jochebed
  • Samuel: Elkana en Hanna

om maar een paar voorbeelden te noemen. Toch, als ik verder denk, vind ik dit eigenlijk ook geen bewijs. De kans is heel groot dat Isaï meerdere vrouwen had en dat zijn acht zonen verschillende moeders hadden.

Blijft dus staan dat deze bastaardtheorie alleen gebaseerd is op Psalm 51 en dat vind ik echt te weinig om van die grootse vriend van God een bastaardkind te maken.

 

Uit de kunst

In de kunst wordt de stamboom van David vaak heel grappig uitgebeeld, namelijk als de ‘boom van Isaï’. Onderin de voorstelling ligt Isaï te slapen en uit zijn zijde groeit een boom. Direct boven Isaï zien we David, vaak met een muziekinstrument in zijn handen. Daarboven zijn allemaal andere koningen van Israël te zien. En helemaal bovenaan Jezus Christus, die geboren werd als nakomeling van koning David.