Leven vanuit Pasen

De dood heeft niet het laatste woord gehad

De discipelen waren vergeten dat Jezus nadrukkelijk had gezegd dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan, “Als Ik uit de dood ben teruggekomen zal Ik jullie in Galilea ontmoeten” Markus 14:28 maar ze konden het niet meer geloven. Ze waren zo teneergeslagen en verscheurd door verdriet om het verliezen van hun geliefde Meester dat er geen ruimte meer was voor waarheid in hun hart, ze zagen het gewoon niet meer. satan had hen verslagen in hun denken.

Huil niet Mijn liefste

Ook wij kunnen te maken krijgen met intens lijden in ons eigen leven, het leven van vrienden of familiekring, als we ons dan niet met al onze kracht en inspanning vasthouden en blijven herinneren aan Gods woorden raken ook wij verslagen in ons denken. De discipelen begrepen niet waarom Jezus zo moest lijden, wij begrijpen vaak ook niet waarom we moeten lijden. Midden in het verdriet en de verslagenheid van de discipelen verscheen daar plotseling Jezus, hun geliefde Meester. Het was Jezus zelf die hen opzocht om hen weer nieuwe hoop en toekomst te geven! Zo wil Jezus ook vandaag naar ons toe komen in al ons verdriet, in al onze verslagenheid. Hij zoekt ons op en fluisterd ons toe: Huil niet Mijn liefste, want Ik was dood maar ben weer levend geworden om jouw nu Mijn leven in overvloed terug te kunnen geven. Kom, laat mij je een nieuwe mantel aantrekken, een mantel van schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van verdriet. Laat Mij je wonden verbinden, genezen, en laat Mij je denken weer mogen vullen met waarheid en nieuwe hoop geven in je hart. Ik maak voor jouw een pad dwars door de zee waar jij nu voor staat, geloof je Me? durf je Mij te vertrouwen?

Durf jij een kruisdrager te zijn?

Jezus moest eerst een weerloos Lam worden voordat Hij kon opstaan in de kracht van de Leeuw. Job moest eerst alles kwijtraken voordat hij de grootheid van God kon aanschouwen. Wij moeten vaak eerst stil worden en met lege handen komen te staan voordat we kunnen opstaan in Zijn opstandingskracht. Als je Jezus met je hele hart blijft volgen zal ook jij vroeg of laat geconfronteerd worden met het kruis in je eigen leven. Het is de prijs die je betaald om bij Hem te kunnen horen. De geschiedenis van Golgota zal dan niet langer hoofdkennis voor je blijven maar nu een geleefde hart realiteit worden. Dan weet je wat het is om diep te lijden….dan weet je wat het is om te sterven aan je diepste zelf, en leer je de genade van God heel persoonlijk kennen, en vanuit genade te leven, om uiteindelijk in genade op te mogen staan in de kracht van de leeuw en met Hem te regeren terwijl je hart en mond getuigen: Ik leef niet meer, maar Christus Jezus leeft nu in mij!

Het woord van God als anker

Hou je van Jezus? Houd je echt van Hem? Mag het je alles kosten? Ben jij bereid je kruis op je te nemen wat dat voor jouw peroonlijk ook moge zijn, en Hem te volgen dwars door je tranen, lijden en waarom vragen heen? Zodat ook jij deel krijgt aan het lijden van Jezus? Klamp je dan vast aan Zijn woord, het is je enige houvast, het anker midden in je storm. Herinner jezelf steeds weer aan Zijn beloften en bied weerstand met het woord van God als zwaard in je hand. Ga niet mee in de verslagenheid die satan je steeds weer probeert op te leggen, de mantel van rouw en as die hij je maar wat graag probeert aan te doen.

Volhard, want als de tijd is gekomen zul je Zijn beloften voor jouw leven in vervulling zien gaan! Want Hij is trouw, Jezus,…en Jezus alleen!!

Geschreven door:Hanna Rensen