Opstandingskracht

Wel eens gehoord van opstandingskracht? Het is de enorme bovennatuurlijke kracht waarmee God de Vader zijn zoon Jezus uit het graf heeft laten opstaan. Hoe ontzagwekkend groot moet die kracht wel niet geweest zijn…Jezus lag al drie dagen dood in het graf!…. maar God maakte Zijn zoon gewoon weer levend! Je kunt het proberen te begrijpen maar het gaat ons verstand ver te boven…wat een explosie van leven werd er op dat moment over de dode Jezus uitgestort!

Misschien denk je: ja,… mooi voor Jezus maar wat heb ik daar nu aan? ik zal het je uitleggen, lees maar eens mee wat er geschreven staat in Efeze 1:19-20

Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven want door diezelfde kracht is Christus uit de dood opgestaan om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.

Zie je wat er staat? Paulus windt er geen doekjes om, die kracht die God de Vader gebruikte om zijn zoon uit de dood te laten opstaan, diezelfde kracht leeft ook in ons wauw! Paulus zegt: Ik bid dat u dat zult beseffen…..Toen ik dit vers voor het eerst las was ik er helemaal ondersteboven van, ik had er zelf nog nooit iets over gehoord en kon het daarom bijna niet geloven, en toch is het waar. In de bijbel kom je in het nieuwe testament wel 57 keer het woord kracht tegen, het is de factor die invloed uitoefent, een sterke kracht en vermogen. In het grieks staat het eigenlijk nog mooier namelijk het woord dunamis waar ons woord dynamiet vandaan komt. Er zit dus goddelijke dynamiet in ons….is dat niet geweldig! Als Jezus in jou hart woont ben jij een onverbrekelijke eenheid met Jezus, en ben je ook met Hem gestorven, begraven, en weer opgestaan, daarom leeft Zijn opstandingskracht ook in jou en mij!

Ik denk dat zoveel christenen niet goed beseffen wat dit inhoudt, wat dit voor je eigen geestelijk leven betekent als je vanuit deze kracht gaat leven. Het is de kracht van een overwinnend leven, het evangelie te verkondigen zieken te kunnen genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Is dat niet wat Jezus zelf ook deed? Hij verkondigde het evangelie en genas zieken, bevrijde mensen van demomen en wekte doden op. Waarom vinden wij het dan zo lastig? De eerste discipelen deden niet anders. Ik denk dat het ons ontbreekt aan geloof en vrijmoedigheid, en het niet weten wie we werkelijk zijn in Christus en welk geschenk God ons heeft gegeven om Hem er mee te mogen dienen. Jezus zegt zelf in Johannes 14: 12

Luister goed, wie op Mij vertrouwt zal dezelfde dingen doen als Ik, en zelfs nog grotere want Ik ga naar mijn Vader, wat u ook zult vragen in Mijn naam Ik zal het u geven. Want hierdoor zal blijken hoe machtig de Vader is!

Dezelfde dingen doen dus als Jezus, zelfs nog grotere, niet voor onze eer maar zodat God de Vader door ons heen verheerlijkt zal worden en Zijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde dat…. is werkelijk leven vanuit opstandingskracht!!

Geschreven door: Hanna Rensen