Sta op en schitter

Eerder dit jaar bezocht ik een seminar van Els van Dijk (directeur EH). Ze nam ons tijdens dat seminar mee om te ‘oefenen in verlangen‘. Persoonlijk vond ik het erg boeiend hoe zij vorm gaf aan dat seminar. Ze kwam rustig op mij over, maar aan de andere kant ook radicaal. Laatst kwam ik in een magazine een stukje tegen, geschreven door Els. Een stukje over ‘engelen’ en ‘schitteren’. Het zetten mij aan het denken. In dit blog deel ik dit stukje graag met je..

Engelen

Al in 1933 vroeg een bankdirecteur: waarom spreken de theologen nooit meer over engelen, terwijl je in het nieuwe testament je nek over ze breekt? Het is waar: in de evangeliën wordt 42 keer over engelen gesproken, in Handelingen der Apostelen 21 keer, in de brieven van Paulus 28 keer, om nog maar te zwijgen over het laatste Bijbelboek. Als je een beetje thuis bent in de kunstgeschiedenis dan heb je afbeeldingen gezien van engelen als kleine mollige baby’tjes voorzien van vriendelijke vleugeltjes. Zo komen ze niet in de Bijbel tot ons. Dan gaat het om krachtige helden, boodschappers van God. Daar zou heel veel meer over te zeggen zijn, maar ik houd het nu kort. Een ding is in elk geval opvallend: ze lijken een soort stopwoord te hebben. Een woord dat je telkens weer hoort als engelen aan mensen verschijnen. Dat stopwoord is: ‘Stap op’. Wat zegt de engel tegen Elia, als hij moedeloos in de woestijn ligt? ‘Sta op!’ Wat zegt de engel tegen Jozef, als hij in Bethlehem is met Maria en het kleine kind Jezus dat gevaar loopt? ‘Sta op!’ Wat zegt de engel tegen de evangelist Filipus, als hij er op uit moet om aan een buitenlandse minister de Bijbel uit te leggen? ‘Sta op!’ Wat zegt de engel tegen Petrus, als hij in de gevangenis ligt, in de nacht van bevrijding? ‘Sta op!’

Schitteren

Engelen zijn zo reëel als wat. Ze kunnen zomaar (in een mensengedaante) aan je verschijnen. En als dat gebeurt is de kans groot dat die engel zal zeggen: ‘Sta op!’. Je staat er niet alleen voor. Er is voor jou iets prachtigs te doen op deze aarde. Sta op! De Heer heeft je nodig. Ik kan het ook met Jesaja 60 vers 1 zeggen: ‘Sta op en schitter!’ God roept je om op te staan en te schitteren, omdat zijn heerlijkheid over jouw leven schijnt. God wil je aanraken met Zijn licht en met Zijn trouw. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden, zegt Jeremia en veelvuldig blijkt zijn trouw. Wil jij leven te midden van de grote daden van God? Sta op!

Bron: EH magazine 2015 – 30.01