The sound of heaven touching earth – Impact

Ik heb een stukje mogen zien en ervaren van wie God is bij het Impact tienerevent in Zoetermeer. Ik ben er nog helemaal vol van en hoop jullie hiermee te inspireren. Het was een weekend met diensten, sport en spel, een outreach, workshops en vooral: God!

Prison Break

Nadat iedereen een beetje losgekomen was met sport en spel, was vrijdagavond de eerste dienst. De teamleiders hadden van tevoren een bijeenkomst waar God al heel duidelijk doorheen werkte. Er werden bijbelteksten en beelden van God gedeeld. Ik werd er gelijk enthousiast van. Het thema ‘Prison Break’ bracht veel kwetsbare dingen naar boven. Ik kan niet goed inschatten wat er persoonlijk met mensen gebeurd is, misschien dat ze het zelf ook niet helemaal bevatten. Maar er waren wel veel tieners die voor zich lieten bidden en moesten huilen. Ik denk dat veel van hen aangeraakt werden door God.

Kracht van gebed

Zaterdag was de outreach: sommigen gingen de straat op om te bidden voor mensen, anderen gingen naar het bejaardentehuis om ouderen een leuke middag te bezorgen, weer anderen deelden bloemen uit op straat, en niet te vergeten: er was een groep die ging bidden voor al deze activiteiten. Gebed speelde een centrale rol bij Impact. Maanden van tevoren werd er al gebeden en op het weekend zelf was er een gebedsruimte waar je altijd naartoe kon om voor je te laten bidden. Ook al weet je nooit hoe het was geweest zonder gebed, toch denk ik dat het heel veel effect heeft gehad dat er zoveel gebeden is.

Nog meer van de Heilige Geest

Let this place erupt with praise
Can you hear it, the sound of heaven touching earth
(Spirit break out – Kim Walker-Smith)
Dit zongen we zaterdagavond en het werd werkelijkheid. Ik heb die avond de Heilige Geest door mij heen gevoeld zoals ik nog nooit had ervaren. Ik heb Gods stem verstaan doordat ik indrukken had van dingen die ik moest doen. Ik ging bijvoorbeeld voor iemand bidden, die de Heilige Geest ontving en toen niet meer op haar benen kon blijven staan. De teksten van de liedjes die gezongen werden waren echt van toepassing op dat moment. Voor het eerst heb ik God werkelijk met heel mijn hart aanbeden. Ik heb ook een intense blijdschap gevoeld. Diep van binnen wist ik dat ik geliefd was door God en dat ik mij nergens zorgen over hoefde te maken. En dit gebeurde allemaal nog voor de spreker op het podium kwam. Het was overweldigend en het liefste zou ik God altijd zo willen voelen.

Dienen

Wat ik mij vooral zal herinneren is de aanwezigheid van God die zo dichtbij was en de vreugde die ik heb gevoeld. In die aanwezigheid van God had ik het voorrecht om te dienen. Dit klinkt heel vroom, maar ik voelde mij echt een ‘dienaar’ dat weekend. Ik was teamleider van een groepje meisjes. Als groepje namen we deel aan de spelen en praatten we over het geloof en wat ze vonden van het weekend. Het was heel mooi om de tieners te zien groeien in geloof, ook al hadden ze zelf misschien nog niet helemaal door wat er allemaal gebeurde. Ik was mij ervan bewust dat ik voor de tieners een voorbeeld was. Het was niet zozeer een beklemmend gevoel dat ik het goed moest doen, omdat ik anders geen goed voorbeeld zou zijn. Het zorgde er juist voor dat ik mij meer openstelde voor God.

En nu?

Ik heb weer een glimp mogen zien van Gods glorie zoals we die, zo stel ik mij voor, in de hemel zullen zien. Maar ik heb ook het idee dat er nog veel meer is en ik verlang ook nog veel meer van God. Na zo’n weekend is het moeilijk om het ‘normale’ leven op te pakken en daar genoegen mee te nemen. God lijkt gelijk verder weg. Als je God ontmoet, smaakt het altijd naar meer. Ik hoop dat ik met mijn getuigenis over het weekend mensen nieuwsgierig kan maken en dat God misschien van daaruit een zaadje plant in mensen. Een zaadje van verlangen naar God. Of God heeft een heel ander plan, ik ben in elk geval beschikbaar voor Hem.