Vervloekt!

“Van dat gezeur van mijn nichtje krijg ik echt koppijn” of “Nee joh, gek, wat doe jíj nou?”. Het zijn eenvoudige zinnetjes die ik te pas en te onpas hoor als ik bijvoorbeeld in de trein zit. Maar voordat je het weet heb je echt hoofdpijn of is je vriend echt gek geworden.

Wat je zegt, ben je zelf

Woorden hebben veel kracht. Wat jij zegt, vervliegt niet zomaar. Het kan een sterke uitwerking hebben. In Spreuken 18:21 staat dat dood en leven in de macht van de tong zijn. En God bewijst dat ook in bijvoorbeeld Numeri 14. Het volk heeft daar dagen- en wekenlang geklaagd. Ze zijn dan wel uit Egypte gered door God, maar ze zien zichzelf als slachtoffer in de woestijn en ze vervloeken zichzelf. In vers 28 is de Heer het zat. Hij zegt dat Hij met het volk zal doen wat ze over zichzelf hebben uitgesproken. Als jij jezelf of een ander vervloekt, moet je niet verbaasd zijn als het waarheid wordt.

En bedenk dan even dat ‘Godverdomme’ een zeer krachtige vloek is. Je vraagt God eigenlijk om je te verdoemen. Elke keer dat je dit denkt of zegt, is er dus één te veel.

Je tong controleren

Niet voor niets roept God ons op om onze tong in toom te houden. In Jacobus 3:2 lezen we zelfs dat je tong het moeilijkste lichaamsdeel is om in bedwang te houden. Als je je tong onder controle hebt, komt het met de rest van je lichaam ook wel goed.Blog 7 - Vervloekt a

Dan neem ik je nog even mee naar Mattheüs 5:22. Als je iemand zonder reden gek noemt, zul je berecht worden. Als je iemand onterecht dwaas noemt, is je straf de hel. Lekker duidelijke taal, hè? Zullen we dus allemaal flink oppassen voordat we iemand “voor de lol” gek, debiel, mongool of idioot noemen?