Vluchtgedrag

Vluchtgedrag, wie kent het niet….ik denk dat we er allemaal wel eens last van hebben. Zelf was ik 23 jaar lang aan het vluchten voor de wonden die anderen mij hebben toegebracht in mijn kindertijd. Het niet willen voelen van innerlijke pijn, intens verdriet, schaamte en afwijzing zorgde ervoor dat ik er soms extreme levensuitspattingen op na hield om zo de knagende leegte diep van binnen maar tijdelijk het zwijgen op te leggen. Al die jaren vluchte ik weg van de pijnlijke herinneringen uit mijn verleden en deed ik net alsof het nooit gebeurd was, zolang ik de confrontatie met mezelf maar niet aan hoefde te gaan. Maar het werkte niet, steeds opnieuw werd ik er toch weer mee geconfronteerd, alsof je wanhopig probeert een bal onder water te houden…steeds opnieuw schoot hij toch weer naar het wateroppervlak.

Herkenbaar? Voor een aantal bekende personen uit de Bijbel in ieder geval wel. Ik denk aan Mozes die vluchte uit Egypte nadat hij een Egyptenaar had doodgeslagen, hij was bang voor de confrontatie met Farao zijn stiefvader, wat zou er dan met hem gebeuren? Waarschijnlijk zou hij het er niet levend vanaf brengen. Pas vele jaren later gaat hij de confrontatie aan met zijn eigen angst als God hem de opdracht geeft om terug te gaan naar Egypte en de Israelieten uit te leiden en naar het beloofde land te brengen. Hoe zou Mozes zich gevoeld hebben? Ik denk dat hij hem behoorlijk kneep en voortdurend in strijd was met zijn eigen ik, hij moest immers na al die jaren voor zijn Stiefvader de Farao verschijnen, zou hij het er deze keer opnieuw levend vanaf brengen? Ook de profeet Elia, een man door wie God grote dingen kon doen vluchte voor zijn leven de woestijn in nadat Izebel hoorde dat Elia al haar baalpriesters om het leven had gebracht, Elia was doodsbang, maar wat zegt God? Hij stuurt Elia terug naar de plek waar hij in alle angst vandaan gevlucht was! Elia moet de confrontatie aangaan met zijn eigen angst. En wat denk je van Jona? Hij vluchte weg voor de opdracht die God hem had gegeven om een boodschap te brengen in de stad Nineve. Jona ging er als een haas van door in tegengestelde richting, Er was heel wat voor nodig om Jona weer terug te brengen bij de opdracht die God voor hem had klaarliggen, uiteindelijk komt Jona tot inzicht en gaat de confrontatie aan, hij vertrekt…..naar Nineve.

Jezus kwam in jou hart wonen op de dag dat jij tot geloof kwam, daarom zal ook jij vroeg of laat geconfronteerd worden met jou eigen vluchtgedrag, waarom? Omdat Jezus niet wil dat jij voor iets of iemand op de vlucht bent, dat je bang bent en diep in je hart dingen voor God probeert te verbergen. Den diepste is ons vluchten een wegrennen bij God vandaan, de controle over ons leven niet volledig durven overgeven aan Hem, Hem niet oprecht durven vertrouwen in al je angsten. Vluchten is ook geen oplossing, vroeg of laat krijg je er opnieuw mee te maken, net als die bal die toch weer naar het wateroppervlak schiet. Jezus wil dat jij alles aan Zijn voeten neerlegt, al je angsten, al je pijn, al je onzekerheden en teleurstellingen, Hij kijkt dwars door je heen, Hij kent je diepste geheimen en zelfs al je gedachten! Hij kent zelfs als die pijnlijke situaties die jij je misschien niet meer herinnerd doordat je ze zo verdrongen hebt maar die wel degelijk zijn gebeurd, Jezus vergeet er geen 1! Hij is een grote schoonmaak klus begonnen in jou leven, Zijn licht zal steeds meer gaan schijnen in jou hart zodat jij steeds meer op Jezus zal gaan lijken. Zijn licht komt zelfs op die donkere plekjes van je hart die niemand kent en alles wat daar opgeborgen ligt zal Hij stap voor stap aan het licht brengen in jou leven. Is dat makkelijk? Zeker niet! Voor Mozes, Elia en Jona moet het ook een enorme strijd geweest zijn toch kozen ze er wel voor om de confrontatie met hun angsten aan te gaan, zo hebben ook wij een vrije keus gekregen om te kiezen tussen vluchten of de confrontatie aangaan. Zelf heb ik er voor gekozen de confrontatie met mijn eigen angsten en pijn aan te gaan simpelweg omdat ik na al die jaren het vluchten moe was, ik wilde mezelf volledig aan God geven inclusief die verborgen geheimen diep in mijn hart. Het was een moeilijke weg dwars door het dal van diepe duisternis, Maar hoe God Mozes bemoedigde met de brandende braamstruik, Elia met de engel die hem opzocht in de woestijn en Jona met de belofte: Ik ga met je mee, zo bemoedigde God ook mij met de woorden: Ik zal voor je uitgaan, de kromme weg recht maken en Ik zal koperen deuren met ijzeren grendels voor jou openbreken (Jesaja: 45:2) Geloof me…ik had het echt nodig dat koperen deuren met ijzeren grendels in mijn leven werden opengebroken! Ik nam de beslissing niet langer meer te vluchten maar me over te geven in de liefdevolle en genezende handen van Jezus Christus, ongeacht de vuilnis die naar boven zou komen, het was de beste keus die ik ooit gemaakt had!

Nu de vraag aan jou…waar ben jij voor op de vlucht? Die pijnlijke confrontatie met je collega? Dat moeilijke gesprek met je werkgever? Kwetsende woorden van familie of vrienden? Afwijzing? Je mislukkingen en fouten? Angst om de controle over je leven te verliezen? Onzekerheid? Pijn uit het verleden? De Kerk? Of ben je misschien wel op de vlucht voor de stem van God? Geeft Hij je een opdracht die je niet ziet zitten? Zoek je steeds weer excuses om er onderuit te komen? Gedraag jij je net als Jona, Elia en Mozes en ga je er als een haas vandoor? Roep jij ook steeds met je handen voor je ogen: ik zie het niet! Dus is het er niet! Wie hou je dan voor de gek? Je zult nooit echte rust en diepe vrede van God kunnen ontvangen als je niet al je last afwerpt aan de voeten van Jezus maar altijd blijft proberen om de confrontatie met jezelf of de ander uit de weg te gaan. Jezus wil jou hele hart, niet alleen dat gedeelte waar jij Hem toestemming voor geeft, ook die plekjes in je hart waarvan niemand weet dat daar diep verborgen geheimen liggen opgeborgen. Hij wil geen positie als minister of onderkoning in jou leven maar als de enige echte Koning! Door je angsten onder ogen te zien en met Gods hulp de confrontatie aan te gaan zul je ontdekken dat je werkelijk vrij komt, dat je niet meer hoeft te vluchten voor wat dan ook in je leven, dat je denken wordt vernieuwd, innerlijke wonden worden geheeld en angst wordt omgezet in volmaakte liefde! Deze weg wil Jezus ook met jou gaan, mag Hij iets nieuws beginnen in jou leven? Ga jij de confrontatie aan?

Geschreven door: Hanna Rensen