Wachten wordt verwachten!

Zoals ik al eerder geschreven heb ga ik door een turbulente tijd in mijn persoonlijk leven. Onverwachte stevige rukwinden en met regelmaat een bijna alles verwoestende orkaan. Deze periode van beproeving speelt al enige tijd in mijn leven en gaandeweg leer ik steeds beter hoe ik hier het beste mee om kan gaan. Waar ik in het begin flink in paniek raakte als donkere wolken zich begonnen samen te drommen en de wind geleidelijk aan in kracht begon toe te nemen, blijf ik nu rustiger, ik weet wat er komen gaat…. en deze orkaan gaat ook weer voorbij.

Zoals elk christenleven is ook mijn leven vergelijkbaar met een boom vol takken met groene blaadjes, de wind speelt met de takken van de boom en zo nu en dan tijdens een hevige rukwind dwarrelen kleine blaadjes op de grond. Hoe anders gaat het er aan toe als rukwinden plotseling worden omgezet in een heuse orkaan, de bulderende kracht van de wind laat een spoor van vernieling achter aan de boom. Er zitten bijna geen blaadjes meer aan de takken, de eens zo volle boom met prachtige bladeren word nu bijna compleet vernietigd. Grote sterke takken bezwijken en breken af het ziet er troosteloos uit. De wind haalt werkelijk alles uit de kast om de boom na al die achterliggende jaren definitief tegen de grond te krijgen. En zo nu en dan lukt het hem ook bijna en hoor je de takken kraken, maar steeds op die cruciale momenten dat de wind gewonnen lijkt te hebben gaat de storm opeens weer liggen en verdwijnt net zo plotseling als hij gekomen is. Na al die jaren staat de boom nog steeds fier overeind hoewel flink beschadigd door de vele orkanen… toch is hij nog steeds niet omgewaaid. Hoe dat kan? Zijn wortels zijn diep verankerd in de bodem van hoop.

Wat jij misschien niet weet is dat telkens na die verwoestende orkaan de trouwe Tuinman komt om de beschadigde boom te verzorgen. Hij harkt de afgevallen bladeren bij elkaar, inspecteert de takken op breuken en knipt geknakte takken van de stam af zodat op die plaats weer nieuwe takken zullen uitlopen. Hij spreekt tegen de boom en zegt hoe trots Hij op haar is en hoe mooi Hij haar vindt, als laatste voegt Hij extra mest toe aan de voet van de boom waardoor de bodem van hoop steeds opnieuw een stukje vruchtbaarder wordt, dit laatste is absoluut noodzakkelijk om de boom overeind te houden en de Tuinman weet dat! Na dit seizoen met vele windvlagen en orkanen komt er een nieuw seizoen. Een seizoen waarin de bladeren weer in veelvoud zullen toenemen en de takken van de boom bijna zullen bezwijken door het gewicht van talloze vruchten.

Een nieuw seizoen….wat kan ik daar momenteel intens naar verlangen, een overdaad aan vruchten nog niet eerder zoveel, als ik daar aan denk groeit de hoop diep in mijn binnenste. Ik weet dat het gaat komen de Heer heeft het mij zelf beloofd, ik weet alleen niet wanneer. Tot die tijd zal ik wachten…verwachten, en in de tussentijd zorgt de Tuinman goed voor mij. Voordat de Tuinman na Zijn taak weer te hebben voldaan uit het zicht verdwijnt, en de wind weer zachtjes in kracht begint toe te nemen roept Hij de boom nog toe: boom! Geef je over aan de wind! Verzet je er niet tegen, anders zullen je takken juist breken, wacht totdat de orkaan voorbij is en vergeet niet dat het nieuwe seizoen al in aantocht is!

Gods belofte voor ieder mens die op Hem vertrouwt: (Psalm 1:3)  Want hij/zij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Wanneer het nieuwe seizoen aanbreekt draagt hij volop vrucht en zijn bladeren zullen niet verwelken. Alles wat deze mens onderneemt zal een succes worden!

Want Heer,U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij. U bent voor mij, naast mij en om mij heen. Ik dank U voor dit wonder Heer dat U mijn leven kent, en wat er ook gebeuren zal, ik weet dat U daar bent!!