Wat is het verschil?

Een vriendin vroeg laatst aan me wat het verschil is tussen een christen en een niet-gelovige die goede dingen doet. Maakt het uit met welke intentie je goed doet? In beide gevallen is de uitwerking immers hetzelfde: je probeert anderen te helpen en de wereld mooier te maken. Wat doet het motief er dan toe? Daarnaast, sommige atheïsten gedragen zich christelijker dan mensen die elke zondag naar de kerk gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is de toegevoegde waarde van het christen-zijn nou eigenlijk?

“Ik hoef geen christen te zijn om goed te doen.” 

We zijn geneigd om onszelf te beoordelen op intentie, terwijl de maatschappij ons beoordeelt op ons gedrag. Terwijl de intentie om goed te doen bij een christen wel degelijk verschilt (als het goed is). Een van de uitspraken die ik vaak hoor, is dat men geen christen hoeft te zijn om goed te doen. Daarnaast zou angst voor hel en verdoemenis een egoïstische drijfveer zijn voor het verrichten van goede daden. Maar hebben we het christen-zijn dan wel goed begrepen? Is ons verlangen om goed te doen gebaseerd op angst?  In 1 Petrus 1:22 zegt Petrus:

“Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw geboren zijn.”

Ik denk dat het verschil zit in die onvoorwaardelijke liefde. Als dat onze drijfveer is, dan maakt onze intentie wel degelijk een verschil.

Waarom zijn wij op aarde?

Om echt een antwoord te geven op de vraag van de toegevoegde waarde van het christen-zijn, moeten we denk ik terug naar de basis waarom we hier op aarde zijn. Waarom heeft God mensen überhaupt gemaakt als Hij wist dat we de fout in zouden gaan? W. Paul Young geeft daar een mooi antwoord op. Hij stelt dat God zoveel liefde en vreugde heeft, dat Hij dit graag wilde delen. Het is vergelijkbaar met wanneer een stel graag kinderen wil om hun liefde en relatie te verrijken. God had ons niet nodig, maar Hij koos voor ons omdat Hij zoveel liefde en vreugde heeft en omdat Hij van ons wil houden. Daarmee heeft Hij ook een deel van zijn goddelijkheid in ons mensen gelegd (we zijn immers gemaakt naar Zijn evenbeeld). Hij wilde niet dat we marionetten zouden zijn die Hem willoos gehoorzaamden. Hij wilde een echte band en relatie met ons opbouwen.

Als christen delen wij in Gods vreugde en liefde en mogen we Hem vertegenwoordigen op deze aarde. God is Zelf de bron van licht en liefde, zonder Hem is er enkel duisternis. Wij zijn geroepen om Zijn licht en liefde te verspreiden over deze aarde. Dus de overeenkomst is dan niet dat we goed doen, maar het verschil is dat wij de bron van liefde aan deze wereld laten zien: namelijk onze Heer en Schepper!

De waarde van het christen zijn

Voor de maatschappij maakt het niet uit met welke intentie je goed doet. Maar ik geloof dat wanneer je goed doet tot eer van God, je tot zoveel meer in staat bent dan wanneer je het alleen vanuit jezelf doet! Ik besef me dat dit onderwerp en de waarde van het christen-zijn zoveel groter is dan ik kan beschrijven in 1 blog. Een aspect van de rijkdom is in ieder geval dat we deel uitmaken van iets groters. We behoren tot Gods familie en mogen delen in Gods verlangen om die kring steeds groter te maken, zodat de liefde steeds meer mag stromen. Is dat ook jouw verlangen?