Wees niet bang want Ik ben met je!

Terroristische aanslag in Parijs…129 doden, angst die de wereld steeds meer in zijn greep lijkt te krijgen. Ontmoediging van vele mensen, wat heeft het leven nog voor zin? Hoe zeker is mijn toekomst? Slapenloze nachten..Syrie, Turkije, Parijs, waneer is Nederland aan de beurt? Waar gaat het heen met de wereld? Wat als ik er morgen mee geconfronteerd wordt? Als ik zelf de dood letterlijk in de ogen kijk?

Ik las laatst een stukje in de Bijbel wat me raakte en inspiratie gaf voor het schrijven van deze blog. Ik las een stukje over David in psalm 143:4-5 waarin hij zegt: ik weet me geen raad meer en ben zo verschrikkelijk bang. David voelt zich angstig, somber en depressief, maar hij zegt iets heel moois tegen God namenlijk:Ik denk aan vroeger en wat U allemaal voor geweldige dingen voor mij gedaan hebt, ik hou ze voor ogen. We zien in dit Bijbelgedeelte dat Davids reactie op zijn situatie en gevoelens van angst en somberheid niet was om te gaan prakkiseren over zijn of het probleem, daarmee zou hij het ook nooit kunnen oplossen. In plaats daarvan kiest hij letterlijk om te denken aan al die goede dingen die God in zijn leven al gedaan heeft, hij overdenkt de daden van God, met andere woorden..hij dacht aan het goede en het hielp hem om uit zijn depressie en angst te komen, David kreeg weer hoop.

Ik geloof dat dat de enige sleutel is om staande te blijven in een wereld die in brand staat, de hoop die in ons leeft! Zolang er hoop is, is er leven, en zolang Jezus regeert is er hoop, Zij koninkrijk duurt eeuwig dus mogen wij ook eeuwige hoop hebben. De zekerheid dat Hij   doet wat Hij beloofd. Dat er werkelijk een dag zal komen waarop Hij alle tranen van onze ogen zal afwissen, dat er geen pijn, moeite, angst en verdriet meer zal zijn. Op Zijn Woord mogen we pleiten, iedere dag opnieuw en in elke situatie. Laten we daarom ons blik omhoog richten op Jezus Christus die alle macht heeft over hemel en aarde, en ook alles onder controle heeft wat hier op aarde gebeurt en alles doet meewerken in Zijn grote plan. Er gebeurt niets waar Hij niet van af weet, zelfs de afschuwelijke daden van de terroristen kent Hij stuk voor stuk, Hij kent hun harten, Hij kent hun plannen. Zelfs van deze mensen houdt Jezus, zelfs voor deze mensen is Jezus aan het kruis gestorven, maar ze zien het niet..geloven het niet, hun hart is vol haat, en Jezus….? Hij huilt bij het zien van al deze haat.

Satan gaat rond in deze wereld als een alles verscheurende leeuw, hij zaait dood, angst en verwarring op elke plaats waar hij voet aan de grond krijgt. Laat het niet gebeuren dat hij jou vreugde rooft, sta niet toe dat hij grond krijgt in jou leven en je hoop zal ontnemen door leugens van ontmoediging in je denken te fluisteren, bied weerstand met Gods Woord! Als het de duivel steeds opnieuw lukt om ons angst aan te jagen dan betekent dit dat wij blijkbaar meer waarde hechten in wat hij tegen ons zegt dan wat God tegen ons zegt, richt je op het goede blijf vertrouwen op Gods Woord, blijf vertrouwen op Zijn beloften! Als er dan toch momenten zijn dat je door angst overweldigd word, ga dan naar Jezus, deel je angst met Hem, drink van het Levende water en laat je vullen met Zijn bovennatuurlijke liefde. Want in Zijn liefde zit geen angst, het verdrijft juist de angst en stelt je zelfs in staat terroristen lief te hebben en voor hen te bidden.

Welke leugens er ook in jou gedachten proberen binnen te komen, wat de media ons laat zien, wat de mensen om je heen ook zeggen…vestig je hoop op God! Verblijd je in de Heere! Jezus roept ons op om niet bang te zijn, niet voor het leven en ook niet voor de dood. De Bijbel staat vol met “wees niet bang” teksten, God wist allang dat satan angst zou gebruiken om mensen in verwarring te brengen en hun te ontmoedigen.

Richt je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is, alles wat goed is en lof verdient! (Filippenzen 4:8) Wordt door het kwade niet overwonnen/in beslag genomen maar overwin het kwade door het goede te doen. Vertrouw op Gods beloften van waarheid en trouw. En wees niet bang, want God zal met je zijn, kijk niet angstig om je heen want Hij is jou God, Hij geeft je kracht en Hij alleen zal je helpen! (Jesaja41:10)

 

Geschreven door: Hanna Rensen