De weg is vrij: impressie PraiseAvond 26 februari 2017

De weg is vrij!: dat is waar Sjacko Nap op de afgelopen PraiseAvond over gesproken heeft. Maar eerst speelde de band natuurlijk weer een paar geweldige liederen. Fijne meezingers als ‘Zegekroon’ en ‘Geen andere naam dan de naam van Jezus’ maar ook liederen als ‘This is amazing grace’ en klassiekers als ‘On Christ the solid rock I stand’. Tussen de nummers door was er tijd om met elkaar te bidden en deelde Mick Rijneveld zijn getuigenis met ons.

Ken je hem?

Je hebt vast wel gehoord van Lionel Messi, een bekende voetballer uit Argentinië. Misschien weet je ook dat hij getrouwd is en twee kinderen heeft, en bovendien een eigen restaurant. Maar wie kan er zeggen dat hij Messi echt kent? Om iemand echt te kennen moet je allebei namelijk tijd in elkaar investeren en veel met elkaar omgaan. Zo is het ook met God. Maar het verschil met mensen is dat God altijd tijd heeft en ernaar verlangt met je om te gaan.

De weg is vrij!

In het Oude Testament zien we dat alleen één priester één keer per jaar in het allerheiligste van de tabernakel mochten komen, daar waar de aanwezigheid van God was. In het evangelie van Marcus zien we echter dat toen Jezus stierf het voorhangsel van de tempel dat het heilige van het allerheiligste scheidde van boven naar beneden scheurde. Dit is het teken dat we door Jezus’ dood en opstanding toegang hebben tot de aanwezigheid van God waar wij in vrijheid kunnen leven.

Er is echter iemand die er alles aan wil doen om te zorgen dat wij niet in Gods vrijheid kunnen leven. God zegt dat Hij ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Satan wil je echter laten geloven dat pijn, schaamte en schuld onderdeel zijn van wie je bent. Dit is niet zo! Jezus stierf niet alleen maar zodat we naar de hemel gaan. God wil dat je ziet wie je werkelijk bent en in vrijheid gaat leven zodat de wereld zal zien wie God is. God verlangt ernaar om met jou om te gaan!

Geschreven door: Jonathan