Werk jij vanuit je kracht?

‘Weten waar je kracht ligt’ is een veelgehoorde uitdrukking. Deze uitdrukking roept ons op niet langer te concentreren op het versterken van onze zwakke punten, maar in plaats daarvan vast te stellen wat onze sterke punten zijn en die verder te ontwikkelen. Twee maanden geleden ben ik met een groep van 25 jongeren een ‘Rondreis door de Bijbel’ gestart. Tijdens deze rondreis lazen we het Bijbelboek: Exodus. In het laatste gedeelte van dit Bijbelboek komt een verhaal naar voren van een ambachtsman en getalenteerd ontwerper: Bezaleël! Dit verhaal greep mij. Tijd om een stukje te schrijven!

Wie was Bezaleël

Nooit gehoord van Bezaleël zeg je? Bezaleël was geen profeet, koning of apostel. Exodus 31 zegt het volgende: ‘Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.’ Bezaleël is de eerste persoon in de Bijbel waarvan wordt gezegd dat God hem heeft vervuld met de Geest van God. Hij was een persoon die oog had voor kleur en hij wist de bouw van de tabernakel in goede banen te leiden. God wilde bij zijn volk wonen, daarom liet Hij een tabernakel bouwen: een vervoerbare en draagbare tent die het volk Israël meenam op reis! Bezaleël bouwde zo, met zijn unieke talenten die hij van God had gehad een woonplaats voor de Heer!

Werk vanuit je kracht

Stel je voor dat jij Bezaleël zou zijn. Al vanaf je jongste jeugd vind je het heerlijk om met je handen te werken. Je weet niet dat je dat aan God te danken hebt – maar dat is wel zo! Hij is het die verlangens en passie in je hart heeft gelegd. Met het werk van je handen kun je tot zegen zijn voor de mensen om je heen. Mijn ontdekking in dit verhaal is om mezelf niet langer te concentreren op het versterken van mijn zwakke punten, maar in plaats daarvan vast te stellen wat mijn sterke punten zijn en die verder te ontwikkelen. Zie jij deze uitdaging ook? God zei niet: ‘Mozes , je bent niet zo’n geweldige klusser. Stop maar eens een tijdje met het leiden van het volk Israël en ga werken aan het verbeteren van je bouwkundige vaardigheden.’ Het is Gods plan dat ‘de gemeenschap’ verreikt wordt met mensen die hun talenten inzetten. Precies dat doen waarvoor God je geschapen heeft. Waar ligt jouw kracht? Ga ermee aan de slag en bouw zo mee aan een woonplaats voor de Heer!