Werken voor zijn vader / Vader

Op de deur stond KINDERBIBLIOTHEEK en toen ik de deur opendeed, zag ik ongeveer vijftig boeken staan. Eén daarvan had als titel Jezus als Kind. En ik dacht alleen maar: “wat zou daar nu toch in staan?”

Voor mijn werk bezoek ik kerken om hun kunstbezit te fotograferen en te waarderen: de beelden, schilderijen, glas-in-loodramen enzovoorts. En het heerlijke is dat ik daarvoor iedere deur in een kerk moet opendoen. Gewoon om te kijken of er nog een avondmaalsbeker zwerft en of er nog een verborgen kandelaar staat. Vandaag trok ik dus de deur van de kinderbibliotheek open. Mijn oog werd onmiddellijk getrokken door de titel van dat boekje. Want in mijn beleving weten we eigenlijk niets over de jonge jaren van Jezus. Ik besloot het eens na te zoeken.

Vraagtekens vraagtekens

Jezus wordt geboren en vlak daarna brengen zijn ouders hem tweemaal naar de tempel; de eerste keer voor de besnijdenis en de tweede keer om Hem aan God te presenteren. Dan vluchten Jozef en Maria naar Egypte, omdat koning Herodes alle jongensbaby’s laat vermoorden. Enkele jaren later komt het jonge gezin weer terug en gaat in Nazareth wonen. Als Jezus twaalf jaar is, onderwijst Hij de schriftgeleerden in de tempel. En dan is Hij plots volwassen en wordt Hij gedoopt, verslaat hij de duivel in de woestijn en verandert Hij water in wijn. Maar wat is er gebeurd toen Jezus dertien was, of zeventien of vierentwintig? Er is een hele lange tijd waarover de Bijbel ons niets vertelt.

Van jongs af aan

Speculeren mag. Als we kijken naar de tijd waarin Jezus opgroeide, dan lijkt het logisch dat Hij zijn aardse vader Jozef ging helpen. Blog 4b - Christus als timmermanEen beetje hakken, zagen en schaven. Jozef en Jezus staan op schilderijen in ieder geval ontelbaar vaak samen in een timmermanswerkplaats. En ach, al werkend voor zijn vader had Hij vast tijd genoeg om na te denken over het toekomstige werk voor zijn Vader.

Lucas 2: 40: ‘En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.’ Cool, dat is onze Heer!