Wie ben jij?

image

Oh, ja, goh! Mooi voor je zeg… Maar dat is niks voor mij hoor!’

Herken je deze zin? Zo ja, dan heb je waarschijnlijk weleens aan iemand verteld dat je in God gelooft. Dat je naar de kerk gaat, of dat je op een EO Jongerendag bent geweest. Heel mooi, je ervaringen met de Heilige Geest, als het maar niet te dicht bij een ander komt.

We hebben er een naam voor, het heet ‘post-modernisme’. Dat klinkt onwijs spannend of ingewikkeld misschien, maar er is een 100% kans dat je er mee te maken hebt gehad, tenzij deze blogpost ook door inheemse Afrikaanse stammen wordt gelezen, maar dat lijkt me niet de doelgroep. Post-modernisme is wat we de huidige tijdgeest noemen, het houdt simpel gezegd in dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat klinkt niet verkeerd toch? Geen ruzie meer over onbelangrijke dingetjes, gewoon acceptatie, ieder z’n eigen ding, hartstikke prima! Er is alleen wel een probleempje. Als iedereen z’n eigen waarheid heeft, wat is dan de waarheid van waarheid? Heeft iedereen gelijk?

Sinds zo’n drie weken woon ik in Amsterdam Centrum, in de poort naar coffeeshops, prostitutieramen en souvenirwinkels. Ik woon met leeftijdsgenoten uit negen verschillende landen samen in een creatieve community en volg een Arts DTS (discipelschaps training school met focus op kunst). Hierin krijgen we onderwijs over God, en afgelopen week over Zijn karakter en wie wij daarin als christenen zijn. Daar wil ik het in het kort over hebben in deze blog.

Een karakter is datgene wat je maakt tot wie je bent. Dat lijkt best simpel, maar als je er dieper over nadenkt valt het nog niet mee, mede dankzij de hiervoor genoemde tijdsgeest. In die tijdsgeest is namelijk praktisch niets zeker en hangt je identiteit voortdurend af van wat de wereld om je heen denkt. Je vrienden, je familie, de media, de maatschappij, en zij stellen hoge eisen. Als je afhankelijk bent van wat zij denken, dan gaat je identiteit alle kanten op, moet je je voortdurend bewijzen, wat -ik spreek uit ervaring- behoorlijk vermoeiend, frustrerend en deprimerend is.

Jezus noemt zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven. De Waarheid. Jezus is de definitie van Waarheid. Daarnaast schrijft Paulus in Efeziërs 1:4-6:
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.” (NBV)

Wait, what? Voordat de wereld gegrondvest werd, wilde God al dat we in Jezus Christus kinderen zouden worden? Dat is altijd Gods ultieme doel geweest, dat we kinderen van Hem zouden zijn. Geen volwassenen, geen perfecte Bijbelgeleerden, kinderen. Dat is wie je bent in Christus, in de Waarheid. Geen postmodernisme dat daar tegenop kan, God verandert Zijn Waarheid namelijk niet, die staat vast.
Kind zijn van de Allerhoogste. De Allercreatiefste, Allerliefhebbendste, Perfecte Vader.
Zeg dat de volgende keer, misschien dat ze dan zeggen:

‘Mooi voor je zeg, is dat ook voor mij?’