Wie kent zijn bijbel…help me met dit dilemma!

Ik ben reuze benieuwd of iemand hier een idee over heeft…

Jezus heeft duidelijk tegen zijn discipelen gezegd dat ze het Koninkrijk van God moeten verkondigen over de hele wereld. Toch? Hoofdstuk één van het boek Handelingen (1:8) (maar ook Mattheus 28, de Grote Opdracht)… lijkt duidelijk, toch?

Hoe kan het dan zijn dat niet veel later, Petrus totaal overdonderd is als God hem naar een heiden stuurt? (Handelingen 10) Hoe kan het zijn, dat als Jezus tegen Petrus heeft gezegd dat hij de hele wereld over Hem moet vertellen, Petrus verbaasd is als hij een niet-Jood over Hem moet gaan vertellen?

‘Dat slaat toch nergens op?’

Dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg dat je met de auto naar Spanje op vakantie moet gaan en jij het gek vindt dat je daarvoor door België en Frankrijk moet rijden. Dat is gewoon niet logisch.

Hoe zit dit?

Hoe kan het zijn dat Petrus, en al de andere apostelen, verbaasd zijn dat God er ook voor de heidenen wil zijn, terwijl het toch duidelijk is dat Jezus dat heeft gezegd. Een oplossing hiervoor kan zijn dat Jezus dit helemaal niet gezegd heeft. Het kan zijn dat wij iets lezen, dat er eigenlijk niet staat.

‘Wat bedoel je?’

Nou, stel je voor dat iemand tegen je zegt dat hij naar de bank gaat. Wat denk jij dan? Inderdaad, waarschijnlijk denk je dat hij iets gaat storten of even gaat pinnen. Maar misschien bedoelt hij wel gewoon dat hij in de woonkamer op de bank gaat zitten. Het maakt dus duidelijk een verschil of je iemand goed begrijpt.

‘Wij trekken deze teksten meestal uit hun context!’

Hoe vaak wordt er wel niet gepreekt over “De Grote Opdracht” en over “de uitstorting van de Heilige Geest en Jezus’ opdracht om tot de einden van de wereld te gaan”?

Een lieve broer wees me op de volgende tekst. Let op.
Mattheus 15: 24 “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël”

Als Jezus ook kwam voor jou, moet jij ook bij het huis van Israël horen. Dat is wat er staat, toch?
Wat is het huis van Israël en als de discipelen dit wel wisten, wisten ze wellicht ook dat zij deze klus van Jezus overnamen na zijn dood. Echter, het huis van Israël was verspreid over de wereld (na de ballingschap, 700 jaar daarvoor). Wellicht dat Petrus dit hoorde toen Jezus de opdracht gaf om Zijn schapen van het huis van Israël terug te brengen naar de stal. Dit zou exclusief heidenen zijn…en het zou verklaren waarom Petrus verbaasd was toen hij naar een heiden (Handl 10) gestuurd werd.

Wat denk jij? Ken jij je bijbel..