Woorden én daden

Stel je eens voor: je loopt met een groepje christelijke vrienden over straat. Terwijl jullie daar lopen en praten, floept één van je vrienden er een vloek uit. Wat doe je dan? Grote kans dat iemand er wat van zegt, toch? Want je hoort niet te vloeken, en als christen al helemaal niet…

Als christenen willen we allemaal op Jezus lijken, in ons spreken en in ons doen. Maar hoe komt het dat niemand er wat van zegt als onze daden niet Jezus representeren? 

Vloeken door daden

Als christen horen we te zorgen voor de armen, de hongerigen, de weduwen, de wezen etc… Maar hoe vaak lopen we snel door als we een dakloze zien? Hoe vaak kijken we de andere kant op als we een alleenstaande moeder met financiële moeilijkheden tegenkomen? Dan hoor ik niemand zeggen: “Hé, je kunt daar niet zomaar voorbij lopen zonder te helpen, je bent een christen!” 

Wat zegt Jezus?

Jezus zegt in Mattheus 23: Wetsleraren en farizeeën, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie houden je aan de kleinste regeltjes. Jullie betalen zelfs belasting over de kruiden in je tuin. Maar jullie houden je niet aan de belangrijkste regels van de wet: eerlijkheid, liefde en trouw […] Jullie zijn leiders zonder verstand. Jullie lijken op iemand die eerst een mug uit zijn wijn haalt, maar daarna een kameel doorslikt.

Het is goed dat we elkaar wijzen op verkeerd taalgebruik en zondige daden, maar niet als het ten koste gaat van de grotere zaken van het christelijk geloof. Dat is als het dragen van niet-matchende kle(u)ren: het vloekt. Het is makkelijk om te zeggen: “Jezus had het over de mensen van toen, het was voor de wetsleraren en farizeeën, hij heeft het niet over/tegen mij!” Maar wat als hij het wél tegen ons heeft? We zijn vaak drukker met ons morele gedrag dan met het zorgen voor onze naaste en de mensen in nood. En dat terwijl Jezus ons (gratis en voor niets) voor eeuwig uit onze nood heeft verlost.

Leven uit liefde en dankbaarheid

In Mattheus 25 gaat Jezus zó ver, Hij zegt dat het oordeel gebaseerd zal zijn op in hoeverre we voor onze naaste hebben gezorgd: hebben wij omgekeken naar de hongerigen, de zieken, de gevangenen, de armen…? Natuurlijk: boven alles staat dat we zijn gered door genade en ons geloof in Hem, maar ons gedrag zou daar dan een uiting van moeten zijn. Als Jezus alles voor ons heeft gegeven, waarom zouden wij dan niet alles teruggeven? Leven uit dankbaarheid en met dezelfde liefde en passie voor mensen als Jezus.

Inspirerend

Ik wil je hiermee echt geen schuldgevoel aanpraten, verre van dat. Wel wil ik je wakker schudden: in hoeverre begrijp je de kern van het evangelie? Zou het niet tof zijn als christenen meer bekend zouden staan om alles wat ze doen en mogen, dan om alles wat ze niet mogen? Als ik bijvoorbeeld met een niet-christelijk iemand praat, is het eerste wat ze vragen: “Wat mag je allemaal nog meer niet van je geloof?” Ik daag je uit: stap eens uit je comfortzone, ‘live life to its fullest’. Laat de wereld maar eens zien wat we allemaal kunnen en mogen vanuit ons geloof! Want onze God verzet bergen, Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Laten we er dus met z’n allen voor zorgen mensen voortaan vragen: “Hé, wat mag jij nog meer doen vanuit je geloof? Dat wil ik ook!”