Steun ons

Als PraiseAvond hebben wij het verlangen dat wij samen met onze bezoekers (tieners, jongeren en ouderen) op een persoonlijke manier in aanraking komen met de liefde van Jezus. Dat we ontdekken hoe waardevol we zijn en dat we gaan zien wat voor invloed we mogen hebben in onze omgeving. Het mooie van onze PraiseAvonden is dat de bezoekers uit veel verschillende gemeentes komen. Uit Gouda, maar ook zeker daarbuiten! 

We kijken ontzettend dankbaar terug op 2019. Met gemiddeld 150 bezoekers per avond mochten we stilstaan bij waardevolle lessen in het leven met God. Zoals het werk van de Heilige Geest, Gods stem verstaan, de kracht van het gebed en hoe we kunnen bidden voor onze stad. Meer over onze focus van dit seizoen? Lees het hier!

Draag jij bij aan 2020?

Ook in 2020 willen wij graag verder gaan met het delen en uitleven van ons verlangen. Financiële steun hebben wij daarvoor nodig, anders kunnen wij onze avonden niet laten voortbestaan. We willen je vragen om ‘Vrienden van de Praise’ te worden. Je kan ons periodiek (maandelijks en/of per kwartaal) ondersteunen. Met een eenmalige gift maak je ons ook blij.

Je gift kun je overmaken naar NL04RABO0322499860 ten name van Stichting Gouden Hart, onder vermelding van ‘Gift voor Praiseavond‘. Ook kun je een digitaal machtigingsformulier invullen voor je gift.

Ja, ik wil bijdragen! 

Heb jij een vraag over het geven van een gift? Dan kun je ons een bericht sturen of mailen naar: praiseavond.gouda@gmail.com